Sidebar

Thứ Tư
05.10.2022

Ba Lan hiện có 1.250 nữ tu chiêm niệm

1540884156
Ảnh: Joanna Adamik/Archidiecezja Krakowska

Theo thống kê mới nhất, Giáo hội Công giáo tại Ba Lan hiện có 1.250 nữ tu chiêm niệm, trong đó có 1.198 nữ đan sĩ thuộc các Đan viện liên kết thành một Hội đồng các Bề trên các nữ đan viện chiêm niệm tại Ba Lan.

Hội đồng này qui tụ 83 bề trên thuộc 13 gia đình dòng tu, trong đó có 9 Đan viện thuộc Dòng Nữ Biển Đức, 9 Đan viện thuộc dòng thánh Bênađô, 3 thuộc dòng nữ Đa Minh chiêm niệm, 28 nữ đan viện Camelo, 6 nữ Đan viện Capuxin thánh Clara, 7 nữ đan viện thánh Clara nghèo, 8 nữ Đan viện thánh Clara nghèo Chầu Thánh Thể liên tục, v.v..

Trong thời gian gần đây, số ơn gọi nữ tu dần dần giảm sút tại Ba Lan. Con số tử vong của các nữ tu là một trong những nguyên nhân chính. Trong năm ngoái, 2021, một phần ba số nữ tu chiêm niệm qua đời ở Ba Lan là do Covid-19.

Một cuộc thăm dò cho biết, có 536 nữ tu chiêm niệm Ba Lan bị nhiễm Covid-19.

(Kai 26-1-2022)

Theo G. Trần Đức Anh, O.P. - RVA (26/01/2022)

198