Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Ba lời khuyên của Linh mục Alain de Campigneulles để sống trong tinh thần hợp nhất

 

Mê điều tuyệt đối, cựu nhân viên thương mãi của cửa hiệu sang trọng Mùa xuân (Printemps) đã bị tình yêu của Chúa chiếm đoạt tâm hồn trong một lần đi tĩnh tâm. Alain de Campigneulles sẽ được chịu chức ở Versailles ngày 24 tháng 6 – 2018 

  1. Làm hương nguyện

Như chân phước Marie-Eugène Hài đồng Giêsu khuyên, mỗi ngày chúng ta để ra 30 phút để làm hương nguyện. Điều này sẽ làm biến đổi ngày sống của bạn. Ngay cả với tôi, mới đầu là rất khó, nhưng bây giờ lại trở thành điều cần thiết. Bạn đến trước mặt Đấng Hiện hữu, bạn đừng tìm cách lấp thì giờ nhưng bạn cho Chúa trọn chỗ của Ngài để đón nhận tình yêu Ngài muốn cho mình hôm nay. Như Thánh Têrêxa Hài đồng đã nói: “Tôi chỉ có hôm nay để yêu Chúa”.

  1. Hãy tin tưởng vào các cuộc gặp gỡ của bạn

Dù bạn hoạt động trong lãnh vực nào, dù đời sống gia đình, xã hội của bạn như thế nào, bạn hãy tin tưởng vào tất cả những người bạn sẽ gặp trong ngày. Cầu nguyện cho mỗi người trong họ là nối kết chúng ta vào với Chúa vì Chúa là Đấng kết hiệp tất cả chúng ta. Vì chúng ta nhận biết mình là con cùng một Cha nên tôi biết họ có một nhân phẩm không lay chuyển được. Tôi không giới hạn họ vào các lỗi lầm của họ, cũng như không xem họ là đối thủ khi nói chuyện. Ngược lại, qua hành động, lời nói, cái nhìn của tôi, tôi giúp họ tìm được nhân phẩm, một nhân phẩm không bao giờ mất đi dưới mắt Chúa, nhưng nhân phẩm này nhiều khi lại bị cái nhìn của đồng nghiệp, của gia đình nhìn khác đi. Là tín hữu kitô, không phải chỉ biết mình là kẻ có tội, là người sai lầm nhưng còn là người được yêu thương, được nâng đỡ. Và mình cũng là người tháp tùng người khác. Mỗi cuộc gặp đều quan trọng.

  1. Yêu thương trọn vẹn

Khi chúng ta nói về thiêng liêng, đôi khi chúng ta có cảm tưởng như đây là chuyện không thực tế, một cái gì mờ ảo… Nhưng hoàn toàn không phải vậy! Đời sống thiêng liêng chiếm trọn con người của chúng ta. Khi tôi nói với các cặp tôi chuẩn bị hôn nhân cho họ: “Anh chị em yêu nhau cả khi anh chị em mệt mỏi, bệnh hoạn. Anh chị em yêu trọn con người của nhau…”. Nếu chỉ yêu một phần thì sẽ dẫn tới đau khổ và chúng ta biết, những gì làm chia rẽ không đến từ Chúa.

Marta An Nguyễn dịch

670    26-06-2018