Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

Ba lời khuyên của ông Martin Maindiaux để phục vụ người khác

 

Ông Martin Maindiaux, giám đốc tổ chức Phi Chính Phủ Trẻ em đồng bằng sông Cửu Long tại Cam-Bốt đề nghị ba phương cách để phục vụ người khác. Ông giúp các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Cam-Bốt được đi học.

  1. Học để cho

Thì giờ mình bỏ ra để cho có một giá trị không thể thay thế được. Khi làm việc ở vùng Yucatan ở Mêhicô, các lời của một linh mục đã gieo mầm nơi ông: “Để giúp người nghèo, cho tiền bạc đã là quý, nhưng cho thì giờ lại càng quý hơn!”. Thì giờ bỏ ra để giúp những người đang thiếu thốn trước hết là lắng nghe. Bạn đừng cho những gì bạn muốn cho, nhưng cho những gì mà người khác xin bạn. Các mong chờ của chúng ta không nhất thiết là các mong chờ của “người nghèo”. Họ thật sự cần gì ở tôi?

  1. Chấp nhận văn hóa người khác

Một vài chuyện có thể làm chúng ta ‘chưng hửng’ nơi văn hóa của người khác. Chẳng hạn, đứng trước nạn tham nhũng, ăn cắp, sự thật, chúng ta không có cùng quy tắc với nhau. Đối với trẻ con hè phố ở Cam-Bốt, ăn cắp không phải là một tội: đây chỉ là lấy mà không xin phép để có cái ăn, cái mặc. Hành vi của em đáp ứng một cách nhìn khác về sự thật, khác cái nhìn của chúng ta. Nếu tôi muốn làm cho em bé hiểu ăn cắp là không tốt, thì tôi phải thông hiểu cái nhìn của em đối với thế giới. Tiếp cận được với các khác biệt này là điều kiện cần thiết để có thể gặp gỡ: người đứng trước mặt tôi nhìn thế giới như thế nào? Họ suy nghĩ, họ hành động trong hoàn cảnh này như thế nào?

  1. Làm một bước

Tất cả mọi người đều có thể phục vụ, nhưng không đòi hỏi tất cả phải có khả năng cao hay ở một độ tuổi nào. Cũng không cần phải đi đến tận cùng thế giới: luôn có những người ở chung quanh chúng ta cần chúng ta giúp đỡ, cần chúng ta hỗ trợ. Và chúng ta luôn có thì giờ để hành động, để giúp đỡ. Điều này bắt đầu bằng một cái gì rất khiêm tốn, trong vòng thân cận nhất của mình. Và chúng ta sẽ luôn được phong phú khi giúp người khác. Bạn hãy giúp nhiều nhất có thể, nhiều cũng như bạn đặt các câu hỏi cho cuộc đời của bạn. Và chúng ta sẽ tìm thấy rất nhiều câu trả lời trong phục vụ. Tôi đã thấy nhiều người được biến đổi, họ “thay đổi tận tâm can” sau một thời gian tiếp xúc với các em ở trung tâm.

Marta An Nguyễn dịch

443    20-06-2018