Sidebar

Thứ Hai
24.06.2024

Ba lời khuyên của thầy phó tế-ẩn tu Guy Miel để tìm cho mình một chỗ đứng

 

 

Thầy phó tế-ẩn tu là người chăn cừu ở vùng núi Diois đã về hưu, thầy dựa vào sự cô tịch để có đời sống quân bình. Một ơn mà Chúa Chiên lành ban cho thầy vào cuối con đường dài và khúc khuỷu. 

  1. Bạn hãy để cho Chúa Chiên Lành dẫn dắt mình

Người chăn chiên lành là người làm tất cả mọi sự cho đàn chiên mình, từ con dễ bảo cho đến con ương ngạnh, từ con mạnh khỏe đến con yếu ốm, chúng không thiếu gì. Với cây gậy của mình, người chăn chiên canh để mỗi con đều  có cỏ tươi, nước uống, có nơi nghỉ ngơi, không bị chó sói tấn công. Tôi rất thích thánh vịnh 31! Thánh vịnh này nhắc chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu, Đấng chăn chiên klành, Ngài chỉ muốn chúng ta được hạnh phúc. Công việc của chúng ta là để Thần Khí dẫn dắt, tin tưởng vào trực giác mà Ngài đã đặt để trong lòng chúng ta để từng bước chúng ta tiến tới trên con đường. Và nhất là: không ngừng giữa đường! Chúng ta luôn giữ lòng kiên trì!

  1. Dành thì giờ cho thinh lặng

Làm sao nghe tiếng Chúa trong sự náo động của cuộc sống? Đúng vậy, nhiều khi chúng ta không tránh được náo động giữa dòng đời, nhưng chúng ta phải biết tìm giây phút riêng cho mình. Vì thế cần phải nhìn lại đời sống mình một chút, ngày của mình, các cuộc gặp gỡ của chúng ta, các sự kiện chúng ta tham dự. Và khung cảnh nào thuận lợi nhất để giữ thinh lặng cho bằng thiên nhiên, các khoảng không gian khoáng rộng, tiếp xúc với đất đai? 

  1. Hãy thoát ra khỏi các nhãn hiệu!

Tôi không thích các khung! Mỗi con đường là duy nhất và độc đáo. Bất hạnh sẽ đến khi chúng ta bắt đầu so sánh. Ghen tương là nọc độc! Một số người tìm chỗ đứng của mình một cách nhanh chóng, dễ dàng – ít nhất là bề ngoài cho thấy… –, nhưng một số người khác đi từ kinh nghiệm này đến kinh nghiệm khác để tìm cho mình một ơn gọi. Đó là trường hợp của tôi! Hai năm ở chủng viện, rồi ở nhà tập của đan viện, tạt qua làm vưòn, rồi dự tính làm nông trại tiếp nhận… các giai đoạn này không phải là do nhận định sai lầm. Không có các giai đoạn này, tôi vẫn còn khát. Tôi nghĩ nó rất cần thiết cho tôi để ngày nay tôi sống trọn vẹn với những gì đòi hỏi tôi. Vậy bạn đừng sợ, cứ dò dẫm, nhưng hãy tin ở Chúa, Chúa không bao giờ bỏ bạn!

Marta An Nguyễn dịch

348    11-05-2018