Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

Ba thành công của ĐGH Phanxicô trong chuyến đi Ai Cập

 

ĐGH Phanxicô đã giành được ba thành công trong chuyến đi hai ngày đến Ai Cp: v hòa bình, v mi quan h Hi giáo – Kitô giáo và v tiến trình đi kết.

Nhng thành công này có th được tượng trưng qua ba hình nh: vic ngài t chi s dng xe bc thép; cái ôm vi Đi Imam ca Al Azhar Sheikh Ahmed al-Tayeb; vic ngài đt tay lên bc tường đm máu các thánh t đo ti nhà th Thánh Phêrô Cairo, nơi 20 người đã b giết trong v tn công khng b tháng 12 năm ngoái.

Chiếc xe khiêm tn vi ca s được m ra mà ngài đã dùng đ di chuyn chính là mt chiến thng ca hòa bình, mang li nim hi vng cho các vn đ kinh tế và chính tr mà người Ai Cp phi đi din. Đc Phanxicô ch dùng mt chiếc xe như thông thường, nhưng đt trong bi cnh nhng mi lo ngi v an ninh ti Cairo, đc bit là sau các v đánh bom hai nhà th Coptic vào Chúa nht L Lá, mi người đu biết rng ngài đã chp nhn mt nguy cơ rt ln khi t chi vic s dng mt phương tin bc thép kiên c.

Các nhà chc trách đã thc hin các bin pháp đc bit nht đ bo v ngài, như có th thy mt cách rõ ràng khi ngài c hành thánh l sáng Ch nht va ri ti sân vn đng ca lc lượng không quân Ai Cp, mt đa đim nm trong vùng sa mc cách thành ph 12 dm. Trc thăng tun tra phía trên. Các binh sĩ được trang b vũ khí đến tn răng đi li khp nơi, nhiu binh sĩ có chó đc v đi vùng. Khu vc sân vn đng được bao bc bi hàng rào thép gai và 15.000 người tham d bui l được la chn kĩ lưỡng và không được phép mang đin thoi di đng vào khu vc này. Nhà cm quyn Ai Cp đã c gng đ không xy ra s c gì.

Tuy nhiên Đc Phanxicô chp nhn nguy him và trông cy vào Thiên Chúa. Quyết đnh ca ngài là mt thông đip v nim hy vng cho người Ai Cp, Kitô giáo cũng như Hi giáo, v các vn đ chính tr. H đu nhn thc rng đt nước mình đang là mc tiêu ca ISIS và đang tham gia vào cuc chiến chng li ch nghĩa khng b.

Cha Oliver Borg Olivier nói vi tp chí America rng: “Đc Phanxicô đã chuyn mt thông đip mnh m ti Daesh bng vic đi thng đến nhng khu vc đã b tn công” (Daesh là mt t lóng ch ISIS vi ng ý t chi tính chính danh Hi giáo ca t chc này). Cha Olivier là mt tu sĩ Dòng Tên đến t Malta, đã làm vic ti Trung Đông 43 năm qua – phn ln là Cairo.

Chuyến thăm ca ĐGH và vic ngài t chi s dng phương tin an ninh cao, cũng mang li nim hy vng cho người Ai Cp v các vn đ kinh tế. Nn kinh tế nước này đang trong cơn khng hong. Tháng 9 năm ngoái 1 USD có giá tr 8 bng Ai Cp thì nay t giá này đã gn đến mc 1 USD tương đương 20 bng. Mt trong nhng lý do dn đến cơn khng hong là vì ngành công nghip du lch, ngành công nghip đem li nhiu ngun li cho Ai Cp, đã b st gim mnh vì lo ngi v các v tn công khng b.

Ahmed Mussa, mt người Hi giáo và là mt nhà báo t Al-Ahram nói vi tp chí America ti nơi c hành thánh l rng: “Vi chuyến đi ca mình, Đc Phanxicô đã gi đến thế gii mt thông đip rt khác. Ngài cho thy rng đt nước chúng tôi là mt đt nước hòa bình, đến đây người ta s được đm bo an ninh. Chúng tôi rt vui vì điu đó”.

Trong khi rt nhiu người mong mun mt xã hi mà trong đó các quyn t do dân ch được tôn trng mt cách đy đ hơn, mt s người nói vi tôi rng h mong mun mt chế đ quân qun hơn bi vì h tin rng s thay thế bng chế đ bán quân s đng nghĩa vi s hi sinh ca t chc Anh em Hi giáo, t chc được tài tr bi rp Xê út và Qatar, mà điu này s khiến cuc sng ca phn ln người Ai Cp tr nên ti t hơn rt nhiu. Vì thế, h rt vui v vic ĐGH Phanxicô đến thăm Tng thng Abdel Fattah el-Sisi, mc dù có nhng lo ngi t cng đng quc tế v tình hình nhân quyn ti Ai Cp k t khi v tng thng này lên nm quyn.

ĐGH cũng đt được thành công th hai khi ôm ly v Đi Imam ca Al Azhar hai ln trước công chúng ti hi tho hòa bình hôm 28/2. Người ta nói rng mt bc nh có giá tr bng ngàn li nói và hình nh ca c ch này đã được tt c gii truyn thông Ai Cp và nhng nước khác trong khu vc truyn ti.

Khi hai v ln đu gp nhau ti Vatican hi tháng 11 năm ngoái, đó là ln đu tiên mt v Đi Imam viếng thăm mt đc giáo hoàng. Lúc đó Đc Phanxicô đã nói rng “Cuc gp này chính là mt thông đip”.

Điu đó vn đúng trong nhng ngày va qua, nhưng theo mt cách thc khác, khi Đc Phanxicô chp nhn tham gia vào mt cuc hp được t chc hoàn toàn bi nhng người Hi giáo. Ln này, mi th đã đt đến mt tm cao mi khi c hai v đã cho c thế gii thy rng không ai có th dùng danh Thiên Chúa đã bin minh cho vic giết người và cho các hành đng khng b. Vic c hai v cùng hin din ti Đi hc Al Azhar trong mt cuc hi tho hòa bình là mt bước tiến quan trng trong vic xóa b tính chính danh ca ISIS và các phn t ca phong trào chính thng Hi giáo trong mt nhng người Hi giáo Trung Đông.

ĐGH Phanxicô vn đã được tôn trng và có sc thu hút trong mt nhng người dân thường ti các “đường ph rp” Ai Cp và các quc gia Trung Đông khác, theo như mt s người Ai Cp nói vi tôi. Vic ngài thường nhc đến nhng người Hi giáo bng cách gi “anh em”, mi quan tâm ca ngài đi vi nhng người t nn Syria và quyết đnh đưa mt s người t nn Hi giáo Syria v Vatican cùng vi ngài sau chuyến thăm đến tri t nn Lesbos, Hy Lp hi tháng 4/2016, đã khiến cho ngài được nhng người Hi giáo yêu mến.

Vic ngài ôm ly v Đi Imam, mà ngài gi là “người anh em ca tôi” cũng gây nên mt n tượng ln. Các ngun tin cho thy c ch này đã tăng cường mi quan h Kitô giáo – Hi giáo khu vc. Cha Paul Giaras, mt linh mc Copic Sharm El Sheikh nói vi tp chí America hôm 29/4 rng: “Cuc đi thoi và mi quan h tt đp ca ngài vi v Imam là mt điu rt quan trng, vì nó gi cho thế gii mt thông đip rng các tôn giáo không trong tình trng chiến tranh vi nhau, rng người Hi giáo và Kitô giáo có th cùng làm vic và chung sng trong hòa bình”.

Amira Hesham, mt nhà báo người Hi giáo ca t Al-Ahram viết v các vn đ ca giáo hi Coptic nói rng: “Chuyến viếng thăm ca ĐGH và cuc gp ca ngài vi v Imam là mt s kin quan trng đi vi Ai Cp bi vì nó gi đến thế gii mt thông đip hòa bình và tình yêu”.

Đc Phanxicô cũng ghi du thành công th ba trong lĩnh vc đi kết vi chuyến đi Ai Cp ln này, khi vào cui ngày đu tiên ca chuyến thăm, ngài viếng thăm Đc Thượng ph Tawadros và sau đó cùng ngài cu nguyn ti Bc tường T đo ti nhà th Thánh Phêrô gn cư s ca v Thượng ph Chính thng giáo Coptic và nhà th chính tòa Thánh Máccô. Khi Đc Tawadros ch cho ngài thy bc tường đm máu, hu qu ca v giết hi 29 tín hu Coptic (mà hình ca h vn còn trên tường) trong mt v tn công khng b do ISIS thc hin hi tháng 12 va qua, ĐGH Phanxicô đã b xúc đng mnh m. Ngài bước lên phía trước và chm vào tm kính bo v bc tường nhum máu, và làm du thánh giá đng thi thp mt ngn nến đt trước đó.

Đó cũng là mt c ch th hin tình liên đi mt cách mnh m vi mt giáo hi phi chu đau kh, cũng như chuyến viếng thăm ca ngài vi mc đích mang li s an i và hy vng. Ngài làm cho các Kitô hu Coptic cm thy rng chc chn h không đơn đc, rng h có mt tình bn trung thành nơi v Giám mc Rôma, người gn gũi vi h hơn bao gi hết, không ch qua mi liên h vi Đc Tawadros nhưng còn vi s hin din gia h. Đó là “đi kết bng hành đng”.

Chuyến viếng thăm Đc Tawadros ca ngài cũng mang li mt bước tiến đáng k trong tiến trình hip nht Kitô giáo khi ngài và v thượng ph Coptic kí mt bn tuyên b chung công nhn phép ra ca mi hi thánh, điu đã không h được nghĩ đến trước đó. Trong bi cnh này, cha Giaras nói rng: “Cuc gp g ca Đc Phanxicô vi Đc Thượng ph Tawadros cũng có ý nghĩa rt quan trng đi vi cuc đi thoi gia Công giáo và Chính thng giáo”.

Đc Phanxicô đã luôn luôn khng đnh rng nim tin Kitô giáo phi là điu gì đó “c th”. Ba thành công k trên chính xác là kết qu ca n lc tr nên “c th” trong mi quan h vi các tín đ Kitô giáo, Hi giáo cũng như các cng đng khác trên toàn thế gii.

Gerard  O’Connell

P.B. chuyn ng

809    03-05-2017