Sidebar

Thứ Năm
28.10.2021

Ngày 27/01/2021 (nhằm 15 tháng chạp), Gia đình Bác Ái Têrêsa Vĩnh Long cùng với nhóm Nhân Ái Vĩnh Hoà đi thăm và tặng quà:

-  Hội dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

-  Dòng Kitô Vua Cái Nhum

-  Các trẻ cô nhi ở Cái Nhum

-  Các Cha hưu dưỡng ở Vĩnh Long

Hội dòng MTG Cái Mơn: 1.000 kg gạo + 70 phần quà + 70 bao lì xì.

Dòng Kitô Vua: 500 kg gạo

Các trẻ cô nhi: 20 phần quà + 20 bao lì xì

Các Cha hưu dưỡng: 20 phần quà + 20 bao lì xì.

CHIA SẺ YÊU THƯƠNG, ĐÓN NHẬN HỒNG ÂN.
img16117495623361611752385874
img16117359014241611752686712
img16117359014911611752722175
img16117359015161611752750201
img16117359015271611752759048
img16117359015461611752764292
img16117359015711611752779919
img16117359015881611752800319
img16117362178521611752817852
img16117495622421611752371268
img16117495625931611752426321
img16117495626571611752441354
img16117495627921611752456522
img16117495628681611752466681
img16117495634531611752546379

783