Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

698

Một miếng khi đói - bằng một gói khi no ! Ý thức điều đó và với cả tâm tình, Ban Caritas Giáo Phận...

 

893

Hai mươi năm trở về trước, hình ảnh chiếc xe đạp ngược xuôi xuất hiện trên khắp miền đất nước Việt Nam, dù ở thành thị hay nông thôn. Xe đạp là phương tiện chính để đi lại cho...

 

716

Đôi dòng cảm nhận sau chuyến bác ái. Cuộc đời là những chuyến đi. Trong những chuyến đi bác ái, tôi đã trải nghiệm thực tế những hoàn cảnh khó khăn nơi...