Sidebar

Thứ Hai
22.07.2024

696

Nguyện đường Sixtina trong nội thành Vatican đã được Đức giáo hoàng Sixto thứ IV cho xây cất vào cuối thế kỷ thứ XV. Không những là nơi các vị hồng y tụ...