Sidebar

Thứ Tư
27.09.2023

1077

Các thiên thần bé nhỏ nầy có khi chỉ vài tuần tuổi. Cũng có em lớn đến chín tháng tuổi. Gần sát ngày sinh,...

 

1742

Tuy với số vốn vay không nhiều, nhưng nhờ vào sự Tương Trợ hằng tháng mỗi Tổ Viên trả góp 300.000đ, trong 1 năm số tiền...

 

2694

Ban BAXH - CARITAS Vĩnh Long được Đức cha Tôma Nguyễn Văn Tân cho thành lập vào ngày 26 tháng 09 năm 2002,...