Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

1945

Tuy với số vốn vay không nhiều, nhưng nhờ vào sự Tương Trợ hằng tháng mỗi Tổ Viên trả góp 300.000đ, trong 1 năm số tiền...

 

3014

Ban BAXH - CARITAS Vĩnh Long được Đức cha Tôma Nguyễn Văn Tân cho thành lập vào ngày 26 tháng 09 năm 2002,...