Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

894

Agape đã lan tỏa thông điệp “bác ái yêu thương”, thương con chiên của Chúa và thương cả những người chưa nhận biết Chúa, ai...

 

607

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ Maria và mừng kính thánh nữ Elisabeth, Caritas Giáo Phận Vĩnh Long chúng...

 

1994

Ông cha ta có câu: “Lá lành đùm lá rách”. Câu nói đó như một bài học nhắc nhở con người sống phải biết yêu thương giúp đỡ lẫn...

 

918

Được sự hỗ trợ của Caritas Việt Nam. Chúng tôi đã giúp cho NKT những nhu cầu theo như ý họ để NKT tiếp cận việc...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>