Sidebar

Thứ Năm
30.03.2023

838

Tình hình hiện nay là phải "sống chung với dịch" vì mỗi người chúng ta rồi cũng có thể là F0 hay F1 trong một ngày nào đó. Vậy...

 

543

Qua lần giãn cách trong thời điểm bùng phát dịch Covid lần thứ 4 tại Việt Nam cho ta thấy dường như làm lan tỏa tình đoàn kết, sự...

 

400

Công việc mục vụ nơi họ đạo thật là đa dạng, phong phú; cách chung các họ đạo thường có những nét giống nhau, nên xin không nêu tên một cách cụ...

 

351

Bác ái (caritas) là một phần quan trọng làm nên bản chất và sứ vụ của Giáo hội. Thực vậy, bản chất Giáo hội được thể hiện qua một trách nhiệm bao gồm ba hoạt động: rao giảng Lời Chúa (kerygma-martyria) cử hành các Bí tích...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>