Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

1217

Những ngày “trốn” dịch Covid -19! Bất chợt, nhìn thấy bức ảnh “chiếc lá cuối cùng” này. Mọi người có nhìn thấy không? Chỉ một chiếc lá vàng đơn độc treo trên cành cây...

 

<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>