Sidebar

Thứ Hai
22.07.2024

1146

Xã hội ngày nay công nghiệp hóa, hiện đại hóa là cơ hội cho nền kinh tế càng phát triển, con người càng được thăng tiến. Bên cạnh đó cũng có những tệ nạn xã hội xảy ra như những tội...

 

738

Chiều mưa, một bà lão đầu tóc đã bạc phơ, với bộ đồ rách nát, bước vào một quán vắng. Lúc đó, quán chỉ có hai thanh niên ngồi ăn phở. Bà đến bên bàn với lời van xin: “Xin hai...

 

<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>