Sidebar

Thứ Hai
24.06.2024

Bắc Ireland: Tòa án không chấp nhận “quyền” đối với hôn nhân đồng giới

 

 Toà án tối cao của Bắc Ái Nhĩ Lan đã bác bỏ lập luận cho rằng luật pháp Âu châu đòi hỏi phải có sự thừa nhận hợp pháp về hôn nhân đồng tính.

 Toà án bác bỏ lập luận rằng sự công nhận những cặp hôn nhân đồng tính là một quyền căn bản của con người. Toà án nói rằng cơ quan lập pháp có quyền lực - nhưng không phải là một nghĩa vụ - phải thay đổi luật hôn nhân bao gồm sự thừa nhận các cặp hôn nhân đồng tính.

 Quốc hội Bắc Ái Nhĩ Lan đã bỏ phiếu vào tháng Mười Một năm 2015 chấp nhận những cặp hôn nhân đồng tính. Tuy nhiên, Đảng Liên minh Dân chủ (DUP) – về phương diện lịch sử với những người Tin Lành trong khu vực - đã ngăn cản biện pháp này trở thành luật. Bà Arlene Foster, lãnh đạo của Đảng Liên minh Dân chủ, thề sẽ kháng cự áp lực thay đổi luật pháp, vì bà còn thề sẽ giữ lại những hạn chế pháp lý chặt chẽ về phá thai ở Bắc Ái Nhĩ Lan.

 

NMS

878    23-08-2017