Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

Bắc Macedoina: Chứng từ của nữ tu bề trên của Dòng Truyền giáo Bác ái

Bắc Macedoina: Chứng từ của nữ tu bề trên của Dòng Truyền giáo Bác ái

Chứng từ của nữ tu bề trên của Dòng Truyền giáo bác ái, các “kinh nghiệm đau thương và xáo trộn” nhưng cũng đầy “hy vọng.”

“Các kinh nghiệm đau thương và xáo trộn nhưng cũng đầy hy vọng”: đó là lời chứng của nữ tu bề trên Dòng Truyền giáo Bác ái ở Skopje. Sáng thứ ba 7 tháng 5, Đức Phanxicô đến cầu nguyện ở Đài kỷ niệm Mẹ Têrêxa, đài được dựng lên ở nhà thờ chính tòa cũ nơi Mẹ Têrêxa được rửa tội ở Skopje, Bắc Macedoina. Trong một trận động đất năm 1963, 80% thành phố Skopje bị phá hủy vì thế giải thích tại sao các di tích lịch sử đã không còn.

Skopje là thành phố nơi Mẹ Têrêxa sinh ra (1910-1997) và tại thành phố này một căn nhà tưởng niệm Mẹ Têrêxa được xây lên, Mẹ Têrêxa người Albania gốc Kosovo.

Căn nhà còn giữ các thánh tích của Mẹ Têrêxa ở nhà nguyện trên tầng một, Đức Phanxicô đã cầu nguyện trước thánh tích của Mẹ, sau đó ngài xuống nhà để nghe chứng từ của nữ tu bề trên và của một bà mẹ trẻ đơn thân chính thống giáo.

“Chúng con xin cám ơn Đức Thánh Cha đã đến với chúng con”

Nữ tu bề trên nói đến tình yêu của mình với nơi mang kỷ niệm của Mẹ Têrêxa: “Chúng con ở Skopje, một nơi rất thân thiết của tất cả chúng con, vì đây là thành phố quê hương của một vị thánh lớn, Mẹ Thánh Têrêxa. Chúng con ở với những người nghèo nhất trong các người nghèo, và như Mẹ Thánh Têrêxa đã từng nói: ‘Người nghèo là những nhân vật cao cả’.”

Nữ tu nêu lên sự đa dạng trong các công việc hàng ngày: ”Chúng con thuộc nhiều quốc tịch, ngôn ngữ, sắc dân và tôn giáo khác nhau. Chúng con có các kinh nghiệm đau thương và xáo trộn, nhưng chúng con tất cả hiệp nhất trong hy vọng, một hy vọng nhân bản, nhưng nhất là Hy vọng trong Chúa, hy vọng sống động có trong tất cả chúng con, những đứa con của Chúa, để đi tìm nhân phẩm và để giúp đỡ người khác”.

Nữ tu kết thúc: “Chúng con hy vọng Chúa, trong sự lắng nghe, an ủi, giúp đỡ, tha thứ và nhất là trong sự đón nhận của Ngài, bây giờ và mãi mãi. Chúng con không quên cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và chúng con cũng xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho chúng con! Chúng con xin cám ơn!”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

447    08-05-2019