Sidebar

Thứ Hai
24.06.2024

Bài diễn văn ở Điện Versailles: Emmanuel Macron cảm hứng từ Thánh Phanxicô Axixi?


Ngày 3 tháng 7-2017, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước Quốc hội

Ngay từ đầu bài phát biểu trước Quốc hội ở Điện Versailles, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phát biểu một câu làm mọi người nhớ đến kinh cầu nguyện nổi tiếng của Thánh Phanxicô Axixi.

Tổng thống Pháp có là môn đệ kín đáo của nhà sáng lập Dòng Phanxicô không? Mới nghe vài chữ đầu bài diễn văn của Tổng thống Emmanuel Macron trước các dân biểu và nghị sĩ Quốc hội sáng thứ hai 3 tháng 7 ở Điện Versailles, thì người ta có thể trả lời là đúng, Tổng thống Macron là môn đệ của Thánh Phanxicô Axixi.

Tân Tổng thống đã dùng công thức sau để nói lên “sứ mệnh” lịch sử nhiệm kỳ của mình: “Tạo đơn vị hiệp nhất nơi có chia rẽ”.

Vượt ngoài bản dịch, người ta có thể nghe tiếng vang trực tiếp từ câu nói nổi tiếng của Thánh Phanxicô Axixi: “Đem an hòa vào nơi tranh chấp”.  Dĩ nhiên là quá sớm để thấy qua câu nói này là cảm nghiệm theo Thánh Phanxicô. Tuy nhiên người công giáo sẽ thấy sự chia rẽ mà Tổng thống Emmanuel Macron tấn công ở đây là “công việc của ma quỷ” vì theo ngôn từ học, trong tiếng Hy Lạp chữ “diabolos” có nghĩa là người chia rẽ.

Vượt ra khỏi các lời bàn, nếu tiếng vang của Thánh Phanxicô mang lại một rọi sáng nào đó cho hành động chính trị của Tổng thống Emmanuel Macron thì thật là tuyệt vời: 

 Kinh hòa bình của Thánh Phanxicô khó nghèo

Lạy Chúa từ nhân, Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người, Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, Đem thứ tha vào nơi lăng nhục, Đem an hòa vào nơi tranh chấp, Đem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, Đem niền vui tới chốn u sầu.

Lạy Chúa xin hãy dạy con,

Tìm an ủi người hơn được người ủi an, Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi Thần Linh thân ái xin mở rộng lòng con,

Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí.

Ơn An Bình

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

744    04-07-2017