Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

Bài thuyết trình của ĐHY Rubén Salazar Gómez

Lúc 4 giờ chiều 21-2-2019, các tham dự viên cuộc gặp gỡ về việc bảo vệ trẻ em đã tái nhóm phiên khoáng đại thứ 2 và nghe bài thuyết trình của ĐHY Rubén Salazar Gómez, TGM giáo phận Bogotà, thủ đô Colombia, nói về đề tài: ”Giáo Hội bị đâm thâu qua. Giáo Hội trong giai đoạn bị khủng hoảng.


Đương đầu với những xung đột và hành động quyết liệt”.

 Bắt đầu xử lý ngay khi nhận được lời tố cáo

 ĐHY Gomez nhấn mạnh rằng: ”Trong tư cách là GM, chúng ta phải chu toàn nghĩa vụ, đương đầu ngay với tình trạng nảy sinh từ một lời tố cáo. Không thể loại bỏ lời tố cáo vì đó là lời cáo cuộc nặc danh hoặc vì được đưa ra trễ. Mỗi lời tố cáo phải khởi động ngay các thủ tục được qui định trong giáo luật hoặc dân luật của mỗi nước, theo những đường hướng do mỗi HĐGM qui định. Điều này sẽ giúp chúng ta luôn phân biệt giữa tội lỗi tùy thuộc lòng thương xót của Chúa, và tội ác trong Giáo Hội, tùy thuộc giáo luật và tội ác dân sự tùy thuộc dân luật tương ứng. Ngày nay chúng ta đã rõ bất kỳ sự lơ là nào từ phía chúng ta có thể đưa tới những hình phạt theo giáo luật, kể cả việc sa thải khỏi sứ vụ, và những hình phạt theo dân luật, kể cả việc giam tù vì che đậy hoặc đồng lõa.”

 Đặt quyền của các nạn nhân trên quyền của giáo sĩ bị cáo

 ĐHY Gomez nói đến những chỉ dẫn cụ thể. Ví dụ: ”Chúng ta phải ý thức rõ các quyền của những giáo sĩ có tội, chẳng hạn quyền bảo tồn thanh danh, quyền thi hành thừa tác vụ, và tiếp tục sống một cuộc đời bình thường trong xã hội, không bao giờ chiếm ưu thế trên các quyền của các nạn nhân, của những người yếu thế và những người dễ bị tổn thương hơn”.

 Cám ơn báo chí

 ĐHY Gomez đề cao vai trò rất quan trọng của báo chí và các phương tiện truyền thông, các mạng xã hội, giúp các GM đương đầu với cuộc khủng hoảng. Ngài cũng coi sự can đảm kiên trì của các nạn nhân cũng là điều hữu ích để giáo quyền sửa chữa những lạm dụng, đồng thời nhấn mạnh rằng”

 Trách nhiệm đầu tiên thuộc về giáo sĩ

 ”Những người trách nhiệm đầu tiên về cuộc khủng hoảng này đang ở giữa chúng ta, qua các GM, LM và những người thánh hiến. Chúng ta phải nhìn nhận rằng kẻ thù ở trong nội bộ Giáo Hội.. Khi phủ nhận những lời tố cáo, không nghe các nạn nhân, hoặc tìm cách mua chuộc sự im lặng của họ, các GM đã cư xử như những người chăn chiên .. bỏ mặc cho đoàn chiên không được bảo vệ. Cách thức quan niệm tổ chức Giáo Hội ở trên đau khổ của các nạn nhân, để không nhìn thấy sự thật kinh khủng, biểu lộ rõ ràng một não trạng giáo sĩ”.

 Sau phần trình bày của ĐHY TGM Bogotà, là các cuộc họp nhóm trong vòng gần 1 tiếng đồng hồ, rồi mọi người tái nhóm khoáng đại để nghe đại diện các nhóm bá cáo về các cuộc thảo luận ban sáng cũng như ban chiều.

 Ngày họp đầu tiên kết thúc với kinh nguyện dưới hình thức chứng từ (Rei 22-2-2019) 

G. Trần Đức Anh OP - Vatican

394    23-02-2019