Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Ban chấp hành Hội Đồng Giám Mục Mỹ đề ra biện pháp chống Giám mục lạm dụng

 

       

Ban chấp hành Hội Đồng Giám Mục Mỹ đề ra biện pháp chống Giám mục lạm dụng

Ban chấp hành HĐGM Hoa Kỳ đã đề ra các biện pháp xử lý những vụ Giám mục bị cáo lạm dụng tính dục, sau những vụ xì căng đan gần đây.

Ban chấp hành này là cơ quan gồm khoảng 50 giám mục, có nhiệm vụ hành động thay HĐGM trong khoảng thời gian giữa hai đại hội.

Tai hại lớn lao do các giám mục lạm dụng tính dục gây ra

Trong thông cáo công bố hôm 19-9-2018, Ban chấp hành nhìn nhận rằng một vài giám mục, do hành động hoặc do sai lầm, thiếu sót khi hành động, đã gây thiết hại rất lớn cho các cá nhân và cho tập thể Giáo hội. Họ lạm dụng uy quyền để lèo lái và lạm dụng tính dục người khác. Họ đã để cho sự sợ hãi gương xấu thay thế mối quan tâm chân thành và săn sóc những người bị lạm dụng. Ban chấp hành HĐGM Mỹ xin lỗi Chúa và những người đã bị thiệt hại, đồng thời hứa sẽ làm hết sức để sửa chữa tình trạng này.

Biện pháp đón nhận những lời tố cáo Giám mục

Trong số các biện pháp do Ban chấp hành đề ra, trước tiên là thiết lập một hệ thống trình báo ”phía thứ ba”, với nhiệm vụ đón nhận một cách kín đáo, bằng điện thoại hoặc trực tuyến, những lời than phiền, khiếu nại, về sự lạm dụng tính dục trẻ em do một giám mục hoặc sự xách nhiễu tình dục hay cư xử sai trái của một giám mục đối với người lớn trong lãnh vực này. Hệ thống trình báo này sẽ chuyển những lời than phiền ấy tới nhà chức trách có thẩm quyền của Giáo hội và chính quyền dân sự.

Soạn các đề nghị hạn chế Giám mục

Ban chấp hành cũng chỉ thị cho Ủy ban Giám mục Mỹ về giáo luật và về việc cai quản Giáo hội soạn ra những đề nghị cho các chính sách hạn chế các giám mục đã bị cách chức hoặc thuyên chuyển vì bị cáo buộc lạm dụng tính dục trẻ em hoặc xách nhiễu tình dục, cư xử sai trái với người lớn, kể cả với các chủng sinh và linh mục.

Xử lý giám mục sai trái

Ngoài ra, Ban chấp hành khởi sự tiến trình đề ra một bộ qui luật hành xử đối với giám mục liên quan đến sự lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, xách nhiễu tình dục hoặc cư xử sai trái về tình dục đối với người lớn, hay cẩu thả trong việc thi hành nghĩa vụ của mình đối với những trường hợp như thế.

Điều tra tường tận về vụ Tổng Giám mục McCarrick

Ban chấp hành ủng hộ việc điều tra trọn vẹn về tình trạng liên quan đến TGM McCarrick, kể cả những vụ vị này bị tố cáo lạm dụng tính dục đối với trẻ vị thành niên, linh mục và chủng sinh, cũng như các câu trả lời đã được đưa ra về những lời tố cáo ấy. Cuộc điều tra này phải dựa vào các giáo dân chuyên gia trong các lãnh vực liên hệ, như thi hành luật pháp và các dịch vụ xã hội.

Ban chấp hành HĐGM Mỹ cho biết các biện pháp trên đây chỉ là giai đoạn khởi đầu. Việc tham khảo sâu rộng với các phụ huynh, chuyên gia, các giáo dân, giáo sĩ, tu sĩ sẽ giúp đề ra các biện pháp bổ túc để sửa chữa các gương xấu và tái lập công lý (Rei 20-9-2018).

 

G. Trần Đức Anh OP

317    21-09-2018