Bạn có biết R.I.P. là một lời cầu nguyện bằng tiếng La-tinh?

 

Những chữ viết tắt thường được nhìn thấy trên các bia mộ có lịch sử cổ đại gắn liền với những lễ tang của Công giáo.

Trên các bia mộ trên khắp thế giới, R.I.P. là một chữ viết tắt có lịch sử rất đẹp. Các chữ cái viết tắt của một cụm từ tiếng La-tinh, requiescat in pace. Dịch sang tiếng Anh là “rest in peace” (Yên nghỉ), nhưng thật ra cụm từ tiếng La-tinh là một phần trong một lời cầu nguyện dài cho người qua đời

Lần đầu tiên cụm từ La-tinh này được sử dụng bắt đầu từ thế kỷ thứ 8 và với ý cầu nguyện cho người đã qua đời, cầu xin cho họ được an giấc ngàn thu trên Thiên Đàng. Nó phù hợp với niềm tin Công giáo về luyện ngục và ngày nay cụm từ vẫn còn giữ vị trí trung tâm trong các nghi thức đám tang của Công giáo.

Lời cầu nguyện được tìm thấy trong những câu xướng và đáp sau:

Requiem æternam dona ei, Domine

℟. Et lux perpetua luceat ei:

℣. Requiescat in pace.

℟. Amen.

℣. Lạy Chúa, xin cho linh hồn người qua đời được nghỉ yên muôn đời,

℟. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ấy.

℣. Xin cho linh hồn được yên nghỉ.

℟. Amen.

Lời cầu nguyện này cũng được chuyển thành nhạc, đặc biệt trong các Thánh Lễ “Requiem” bằng tiếng La-tinh. Các nhà soạn nhạc như Bach và Mozart đã soạn những tác phẩm dựa trên lời cầu nguyện này.

Nguồn: aleteia

Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN