Sidebar

Thứ Sáu
24.05.2024

Bạn đang tìm kiếm Tình Yêu? Đây là 7 gợi ý từ Thomas Merton

 

 
Cha Merton, trên hết là một linh mục chuyên cần cầu nguyện, một tư tưởng gia đã thách đố những xác tín của thời đại ngài và mở ra những chân trời mới cho các tâm hồn và cho Giáo Hội.

love.jpg

Đó là những lời Đức Thánh Cha Phanxicô giới thiệu về cha Thomas Merton trong buổi họp khoáng đại của Lưỡng Viện Hoa Kỳ:

 

“Cách nay một thế kỷ, vào lúc khởi đầu của Đại Thế Chiến, mà Đức Thánh Cha Benedict XV mô tả là ‘một sự tàn sát vô nhân đạo’, một nhân vật Hoa Kỳ đáng ghi nhớ đã ra đời: đó là linh mục dòng Xitô Thomas Merton. Cha vẫn là nguồn cảm hứng tinh thần và kim chỉ nam cho nhiều người.

 

Ngài viết trong quyển hồi ký của ngài rằng: ‘Tôi đến trong thế giới. Tự do, trong hình ảnh của Thiên Chúa, tôi vẫn là tù nhân của bạo lực và sự ích kỷ của chính tôi, trong hình ảnh của thế giới, nơi tôi sinh ra. Thế giới đó là hình ảnh của Địa ngục, đầy ắp những người như tôi, yêu Chúa, và ghét người anh em mình; sinh ra để yêu, để sống thay vì sợ hãi những khát vọng mâu thuẫn tự nội.’ 

 

Cha Merton, trên hết là một linh mục chuyên cần cầu nguyện, một tư tưởng gia đã thách đố những xác tín của thời đại ngài và mở ra những chân trời mới cho các tâm hồn và cho Giáo Hội. Ngài cũng là một người thích đối thoại và cổ võ cho hoà bình giữa các dân tộc và các tôn giáo.”

 

Sau đây là 7 tư tưởng của Thomas Merton giúp chúng ta tìm kiếm tình yêu đích thực:

 

1. TÌNH YÊU LÀ MỤC ĐÍCH THỰC SỰ CỦA CHÚNG TA. NHƯNG CHÚNG TA KHÔNG TÌM KIẾM NÓ MỘT MÌNH MÀ CÙNG VỚI NGƯỜI KHÁC.

 

2. Ý NIỆM TA CÓ VỀ THIÊN CHÚA CHO TA BIẾT RÕ VỀ CHÍNH MÌNH HƠN LÀ VỀ CHÍNH CHÚA.

 

3. YÊU THA NHÂN KHÔNG DỪNG LẠI Ở CHỖ LIỆU HỌ CÓ XỨNG ĐÁNG ĐỂ ĐƯỢC YÊU HAY KHÔNG. TRONG THỰC TẾ, ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ VIỆC CỦA CHÚNG TA. ĐIỀU CHÍNH YẾU PHẢI LÀM ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ YÊU MÀ THÔI. CHÍNH TÌNH YÊU MỚI LÀM CHO CHÚNG TA VÀ THA NHÂN TRỞ NÊN XỨNG ĐÁNG.

 

4. KHỞI ĐIỂM CỦA TÌNH YÊU LÀ ĐỂ CHO NGƯỜI CHÚNG TA YÊU THƯƠNG TỰ HOÀN THIỆN CHÍNH HỌ, THAY VÌ UỐN NẮN HỌ THEO Ý CỦA CHÚNG TA.

 

5. CHÍNH TRONG BẢN CHẤT CỦA SỰ THINH LẶNG MANG ĐẾN NÉT ÊM DỊU THƯ THÁI HƠN LÀ MỘT ĐÁP ÁN CHO VẤN NẠN.

 

6. CHÚNG TA SỐNG TRONG MỘT THẾ GIỚI HOÀN TOÀN RẠCH RÒI VÀ THÁNH THIÊNG SUỐT DÒNG LỊCH SỬ. NÓ KHÔNG CHỈ LÀ MỘT CÂU CHUYỆN HAY MỘT NGỤ NGÔN MÀ LÀ CHÂN LÝ.

 

7. LO LẮNG LÀ DẤU HIỆU CỦA TINH THẦN BẤT AN.

 

Tác giả: Kathleen N. Hattrup and Daniel Esparza
Nguồn: aleteia.org
JM. Đỗ Thiên Thi
chuyển ngữ

694    10-03-2020