Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

Bản dịch Kinh Sáng và Kinh Chiều chung giữa Công giáo và Anh giáo ở Pháp

hn12
 Giờ cầu nguyện đại kết kết thúc Tuần Cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất, 25/1/2022  (Vatican Media)

Ngày 26/01/2022, Hội đồng Giám mục Pháp được thông báo rằng bản dịch của một phiên bản chung giữa Công giáo và Anh giáo về Kinh Sáng và Kinh chiều của Kinh Phụng vụ hiện đã hoàn thành.

 

Một ngày sau khi bế mạc Tuần lễ Cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Ki-tô hữu, trang web của Hội đồng Giám mục Pháp cho biết: Ủy ban hỗn hợp Công giáo Roma và Anh giáo tại Pháp đã dịch tất cả các bản văn cần thiết cho việc cử hành các giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều.

Việc sử dụng các bản dịch này được cho phép trong thời gian thử nghiệm một năm, kể từ tháng 01/2022, để chờ nhận được phép quyết định của Viện Giám mục Anh giáo.

Kitô hữu hiệp nhất trong đức tin và cầu nguyện

Hội đồng giám mục Pháp xác định rằng những bản dịch này là thành quả của quá trình làm việc trong nhiều năm, kết quả từ báo cáo “Lạy Chúa, xin hãy mở miệng chúng con” - Vì một kinh nguyện chung cho các tín hữu Anh giáo và Công giáo, được công bố vào năm 2015. Trước hết, chúng được thực hiện cho các lễ kỷ niệm các sự kiện đại kết ở Pháp hoặc các vùng nói tiếng Pháp khác. Các bản dịch này cũng có thể được sử dụng cho các cộng đồng Anh giáo muốn sử dụng các văn bản phụng vụ bằng tiếng Pháp hoặc chuẩn bị các bản văn phụng vụ song ngữ.

Linh mục Anh giáo John Murray và Đức Cha Bernard Ginoux của Montauban, hai đồng chủ tịch của ủy ban hỗn hợp Công giáo-Anh giáo, đã làm việc trên bản dịch này, hiện đã có trên mạng. Hội đồng giám mục Pháp kết luận: “Công việc chung này cho thấy sự hiệp nhất của các Ki-tô hữu không chỉ được tạo nên từ các cuộc đối thoại thần học, mà còn từ đời sống đức tin và cầu nguyện chung”.

(Cath ch 27/01/2022)

Theo Hồng Thủy - Vatican News (28/01/2022)

630    28-01-2022