Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

Ban Điều Hành hội Đức Mẹ HCG hành hương kính Đức Mẹ La Mã Bến Tre

Ban Điều Hành hội Đức Mẹ HCG hành hương kính Đức Mẹ La Mã Bến Tre

          Với lòng sùng kính Đức Mẹ nồng nàn và yêu mến Đức Mẹ tha thiết, Ban Điều Hành Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Phú Dòng đã về với Mẹ La Mã Bến Tre để hành hương và dâng Thánh Lễ tạ ơn. Trưởng đoàn cũng là trưởng Ban Tổ Chức buổi hành hương hôm nay đó là Cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh, DCCT – Bề Trên chính xứ Phú Dòng – giáo phận Xuân Lộc.

          Khởi hành từ rất sớm để rồi chưa đến 9 giờ, đoàn con cái Mẹ đã đến với La Mã Bến Tre.

          Sau khi dừng chân đôi chút, đoàn được đón tiếp cũng như nghe tâm tình về Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre từ Cha bề trên Đaminh Nguyễn Hữu Trung. Cha Đaminh kể lại lịch sử bức linh ảnh Đức Mẹ cũng như những thăng trầm của trung tâm hành hương. Điều mà Cha đang ước ao đó là làm con đường lớn để mọi người có thể về với Mẹ. (Video bài chia sẻ https://youtu.be/QqCrvm94UfU)

 

          Trước khi chia tay, vị đại diện Đoàn hành hương ngỏ chút tâm tình cảm ơn Cha Bề trên Đaminh.

          Sau giờ chia sẻ của Cha Đaminh, Ban Điều Hành đã chia nhau thành các tổ để cùng nhau chia sẻ tâm tình cũng như trao đổi những điều cần thiết để phục vụ Hội cách tốt hơn.

          10 g 30, Thánh Lễ tạ ơn được bắt đầu, Cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh chủ tế Thánh Lễ trưa nay.

          Trong bài chia sẻ, Cha Phêrô mời cộng đoàn hãy có lòng yêu mến Đức Mẹ như tâm tình yêu mến Đức Mẹ của Cha Đaminh. (Video bài chia sẻ https://youtu.be/XrUfFtySqRI)

          Sau Thánh Lễ, cộng đoàn cùng dùng chung với nhau bữa cơm thân mật và trở về với gia đình.

 

          Tin tưởng cũng như tín thác tất cả vào lòng từ ái của Mẹ. Xin Mẹ Hằng Cứu Giúp ban cho tất cả những ai đến với La Mã Bến Tre không phải về tay không và được nhiều ơn phần hồn cũng như phần xác.
img2089
img2091
img2092
img2094

img2095
img2096
img2097

img2101

img2102
img2103
img2104
img2105
img2106
img2108
2126    22-01-2018