Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

Ban HIV/AIDS - Caritas Vĩnh Long: Xa - gần

image3-11


Thực hiện kế hoạch năm của Ban, hôm nay Ban kết nối với các bạn CDC Vĩnh Long, sự tháp tùng của cha PGĐ Laurent Thanh Dũng cùng cha đồng hành Philipphê Minh Thanh Sơn cũng vãng gia các anh chị và các con vùng Bến Tre và Vĩnh Long. Quãng đường trên 150km. Nắng. Gió. Đường vườn. Phà. Tất cả làm nên một ngày mệt nhọc. Nhưng mọi sự như tan biến khi gặp được các anh chị và các con. Đường xa bỗng hóa nên gần. Gần trong trách nhiệm. Gần của tình thương. Gần vì những câu chuyện đời thường được chia sẻ.

Không ai chọn được cho mình nơi sinh ra, nhưng mọi người có quyền lựa chọn cho mình một lối sống - một lối sống tích cực. Câu chuyện chỉ loay hoay là hoàn cảnh của mọi người, là ước mơ cho tương lai; nhưng sao thấy nó cay xè ở khóe mắt.

Dù xa về đi địa lý. Dù khó khăn vì đường đi, nhưng mong các anh chị và các con gần với Ban trong những chia sẻ và cùng nhau cố gắng. Sẽ gần với các anh chị và các con trong khả năng và trách nhiệm của mình. Sẽ gần để cùng các anh chị và các con biến ước mơ thành hiện thực.

Gần trong tình thương. Gần trong chia sẻ. Gần trong những cố gắng cùng nhau...

Cám ơn CDC Vĩnh Long, cách riêng hai bạn cùng đồng hành hôm nay.

 

image2-3
 image1-21

 

Ban HIV - Caritas Vĩnh Long

248