Sidebar

Chúa Nhật

24.10.2021

12

Trong nhiều dịp gặp gỡ cha mẹ hay Giáo lý viên tại các buổi học chuyên đề hay thảo luận, cũng có khi trao đổi trong các giờ tham vấn, tôi lắng nghe được...

 

21

Tibo InShape, hôm 18/10, đã đăng một video về cuộc gặp gỡ của mình với Sơ André, niên trưởng của Pháp và Châu Âu, nữ tu lớn tuổi nhất trên thế giới và là...

 

1 2 3 4 5 6 > >>