Sidebar

Thứ Tư
26.01.2022

35

Giao tiếp là một trong những yếu tố cốt yếu nhất của con người. Chúng ta không thể tránh không giao tiếp để sống với người khác trong xã hội. Theo Bernhard Haering (1973, 155), lý do tại sao con người có thể...

 

28

“Họ cần đến mục tử chăn dắt họ, họ cần đến linh mục”. Thực vậy, mọi nơi mọi thời tín hữu giáo dân chúng ta rất cần...

 

134

Vẫn biết trồng và bán hoa cảnh là nghề của nhà vườn, nhưng chúng ta cũng hãy thông cảm và trân trọng những thành quả...

 

44

Ơn gọi nào cũng tốt, bậc sống nào cũng quý. Chỉ cần đời sống ấy tỏa hương thánh thiện tuyệt...

 

1 2 3 4 5 6 > >>