Sidebar

Thứ Năm
20.01.2022

11834

Kinh Lạy Cha rất quan trọng, vì là bản kinh tóm lược toàn bộ Tin Mừng, là lời kinh...

 

2670

"Chúa Giêsu đến một nơi kia cầu nguyện. Khi Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói...

 

5040

Cha mẹ có bổn phận nuôi dưỡng, thương yêu, dạy dỗ và làm gương sáng cho con cái noi theo, về mặt nhân bản...

 

3520

Luật này là một đóng góp quý báu cho con người, vì giúp mọi người có thì giờ để nghỉ ngơi...

 

2351

Có những tội này là : kêu tên Chúa cách bất xứng, không giữ điều thề hứa nhân danh Chúa, nói...

 

1258

Thiên Chúa đã ban luật luân lý, gồm luật tự nhiên, luật Cựu ước và luật Tân...

 

1501

Tội là lời nói, việc làm, hoặc ước muốn nghịch với luật Chúa. Tội xúc phạm đến Thiên...

 

1167

Có nhiều nhân đức nhân bản, trong đó bốn nhân đức căn bản là: khôn ngoan, công...

 

1130

Lương tâm là luật tự nhiên mà Thiên Chúa đã đặt sẵn nơi đáy lòng mỗi người, để...