Sidebar

Thứ Bảy
28.05.2022

86

"Thiên Chúa hỏi người phụ nữ: Tại sao ngươi làm thế? Người phụ nữ thưa: Con rắn đã lừa...

 

12827

Kinh Lạy Cha rất quan trọng, vì là bản kinh tóm lược toàn bộ Tin Mừng, là lời kinh...

 

2965

"Chúa Giêsu đến một nơi kia cầu nguyện. Khi Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói...