Sidebar

Thứ Ba
28.11.2023

18289

Kinh Lạy Cha rất quan trọng, vì là bản kinh tóm lược toàn bộ Tin Mừng, là lời kinh...

 

3905

"Chúa Giêsu đến một nơi kia cầu nguyện. Khi Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói...

 

8030

Cha mẹ có bổn phận nuôi dưỡng, thương yêu, dạy dỗ và làm gương sáng cho con cái noi theo, về mặt nhân bản...