Sidebar

Thứ Hai
04.12.2023

8051

Cha mẹ có bổn phận nuôi dưỡng, thương yêu, dạy dỗ và làm gương sáng cho con cái noi theo, về mặt nhân bản...

 

5955

Luật này là một đóng góp quý báu cho con người, vì giúp mọi người có thì giờ để nghỉ ngơi...

 

5628

Có những tội này là : kêu tên Chúa cách bất xứng, không giữ điều thề hứa nhân danh Chúa, nói...

 

1816

Thiên Chúa đã ban luật luân lý, gồm luật tự nhiên, luật Cựu ước và luật Tân...

 

2485

Tội là lời nói, việc làm, hoặc ước muốn nghịch với luật Chúa. Tội xúc phạm đến Thiên...

 

1971

Có nhiều nhân đức nhân bản, trong đó bốn nhân đức căn bản là: khôn ngoan, công...

 

1750

Lương tâm là luật tự nhiên mà Thiên Chúa đã đặt sẵn nơi đáy lòng mỗi người, để...

 

4736

Phụ tích là những dấu hiệu linh thiêng do Hội thánh lập ra, để chuẩn bị người tín hữu lãnh nhận dồi...