Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

493

"Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để...

 

595

H. Trong đời sống Kitô-giáo, Kinh Lạy Cha có quan trọng không? T. Rất quan trọng, vì đó là bản...