Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

499

"Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để...

 

609

H. Trong đời sống Kitô-giáo, Kinh Lạy Cha có quan trọng không? T. Rất quan trọng, vì đó là bản...

 

1028

H. Ơn Chúa là gì? T. Ơn Chúa là sự trợ giúp Thiên Chúa ban, để ta sống xứng đáng là con cái...

 

520

H. Luật tự nhiên là luật nào? T. Luật tự nhiên là luật được Thiên Chúa ghi khắc trong tâm hồn mọi...

 

440

Là những điều kiện thuận lợi giúp cho cá nhân cũng như tập thể đạt được những gì họ có quyền đạt tới....