Sidebar

Thứ Sáu
19.07.2024

6420

"Người đàn bà thấy trái cây đó ngon, trông đẹp mắt và đáng quí, vì làm cho mình được tinh khôn: bà liền...

 

8677

Ta phải hiểu: Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, và Thiên Chúa có Ba Ngôi: Ngôi thứ nhất là Chúa Cha, Ngôi...

 

0

Việc Dạy Giáo lý cho Thiếu nhi, nhằm trực tiếp chuẩn bị cho việc cử hành các Bí tích. Cần phải trình bày tất cả các...

 

6278

Nếu em sống như Chúa, yêu thương hết mọi người quanh em, Nếu em chết như Chúa,...

 

27578

Lạy Chúa chúng con, vì Dấu X Thánh giá, xin chữa X chúng con, cho khỏi X kẻ thù....

 

17661

Chúng con thân mến, chúng con tụ họp để cử hành nghi thức Sám hối và đón nhận Bí tích Hoà Giải....

 

384114

Người con thưa với Cha: "Thưa cha, con lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng...

 

84907

Trước khi xưng tội, em cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng, (đọc Kinh Trước Xét mình.tr.63) xin Chúa giúp em...

 

1004

Kinh Lạy Cha rất quan trọng, vì là bản kinh tóm lược toàn bộ Tin Mừng, là Lời kinh...