Sidebar

Thứ Năm
30.05.2024

1234

Các thiên thần bé nhỏ nầy có khi chỉ vài tuần tuổi. Cũng có em lớn đến chín tháng tuổi. Gần sát ngày sinh,...

 

1915

Tuy với số vốn vay không nhiều, nhưng nhờ vào sự Tương Trợ hằng tháng mỗi Tổ Viên trả góp 300.000đ, trong 1 năm số tiền...

 

2958

Ban BAXH - CARITAS Vĩnh Long được Đức cha Tôma Nguyễn Văn Tân cho thành lập vào ngày 26 tháng 09 năm 2002,...

 

4745

Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Vĩnh Long là thành phần của Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam có mục đích đoàn ngũ hoá tất...