Sidebar

Thứ Bảy
28.05.2022

127

Ơn gọi là một tiếng gọi yêu thương của Chúa cho con người từ muôn thuở. Có một bài thánh ca chúng ta thường hát: "Từ muôn đời Chúa đã yêu con, và còn yêu con mãi mãi..." Ðã gọi là tiếng gọi từ muôn thuở, chúng ta không có thể nói...

 

201

Lúc nầy đi đến nơi nào trong các tỉnh thành trong cả nước, câu hỏi thăm nhau đầu tiên là: mấy mũi rồi? Ổn không? Có "bị ép (F)" lần nào chưa? Trước...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>