“Một điểm son nơi Cha Matthêu đó là lòng bác ái, lòng thương xót. Đặc biệt đối với những anh em bị bỏ rơi, bị kỳ thị vì họ thuộc về một chế độ khác. Ngoài việc bổn phận của mình, Cha tỏ ra lòng thương xót đối với những anh em cưu chiến binh, thương phế binh … Cha đã can đảm hy sinh thời giờ và sức lực để đến những nơi như Cao Nguyên, ở đồng bằng trong vùng sâu vùng xa để nâng đỡ …” Đó chính là tâm chính yếu mà Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương – Tổng Đại Diện Giáo Phận Vĩnh Long – chia sẻ trong Thánh Lễ an táng cho Cha Matthêu Nguyễn Minh Sánh.

 

Có thể nói ngày hôm nay, hơn ngày nào hết, họ đạo nhỏ bé Định Thuận (thuộc Hạt Mặc Bắc - Giáo Phận Vĩnh Long) rất vui vì mừng 3 trong 1. Có lẽ lớn hơn 3 vì trong và qua những khó khăn của cơn đại dịch, nhà thờ Định Thuận được hoàn tất trong thánh ý Chúa cùng với lao công của bao người và nay được thánh hiến.

 

Dì Aurélie Huỳnh Thị Chỉnh sinh năm 1928 tại họ đạo Bãi Xan – Trà Vinh thuộc Giáo Phận Vĩnh Long. Dì gia nhập Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum ngày 20/10/1944, ngày 11/02/1947 vào Tập viện, đến 11/02/1952 tuyên khấn lần đầu và 19/07/1974 tuyên khấn trọn đời.

 

< 1 2 3 4 5 6 7 > >>