Lạy Chúa, trong những ngày qua, có lẽ sự kiện thu hút sự quan tâm của người Công giáo Việt Nam chúng con là chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô sang thăm hai đất nước anh em Châu Á láng giềng của chúng con là Thái Lan và Nhật Bản. Chúng con quan tâm vì người thay mặt Chúa dẫn dắt Giáo Hội ở trần gian này đã đến rất gần chúng con tính theo khoảng cách về địa lý...

 

Linh đạo của môn đệ Chúa trong sách Tin Mừng thánh Marcô gồm 3 giai đoạn chính yếu: giai đoạn I, người môn đệ phải tập nhìn để hiểu mầu nhiệm của Chúa; giai đoạn II, người môn đệ được kêu mời dấn thân cho Chúa, có nghĩa là tham dự cụ thể vào mầu nhiệm của Chúa, chấp nhận tất cả các hậu quả của mầu nhiệm Chúa cho cuộc sống của mình; giai đoạn III, người môn đệ trở thành tông đồ, có nghĩa là được sai đi để thông truyền mầu nhiệm Chúa Sống Lại cho thế giới và cho mọi thụ tạo.

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>