Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

1624

Để tạo mỹ quan cho Nhà Thờ Cái Mơn và dễ dàng cho bà con giáo dân đi dự lễ có chổ để xe, Nhà Thờ Cai Mơn đã nâng cấp...