Sidebar

Thứ Hai
04.03.2024

2146

Họ đạo Mỹ Chánh trực thuộc hạt Mai Phốp, Giáo phận Vĩnh Long. Họ đạo có số lượng người giáo dân ước chừng 1800 người. Đời sống...

 

1857

Ngày 02 và 03 tháng 6 năm 2011, Đức Giám Mục Tôma Nguyễn Văn Tân, Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long đã cùng các Linh mục trong...

 

1890

Ngày 26 và 27 tháng 5 năm 2011 thực là những ngày vui trọng đại và đáng ghi nhớ của Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn...

 

2018

Tết Trung Thu tại Việt Nam không biết có tự bao giờ, không có sử liệu nào nói rõ về gốc tích của ngày lễ rằm tháng Tám. Nhiều người cho rằng đây là một nét...