Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

1807

“Chúng con hãy nhìn lại gương của Abraham, ông đã liều mình, can đảm nghe theo tiếng gọi của Chúa để rồi ông là cha của những người tin và dòng...

 

1756

Như một tập tục và thói quen cũng như là truyền thống, cứ đến ngày đầu tháng 5, cộng đoàn dân Chúa Trà Vinh thuộc giáo phận Vĩnh Long quây quần với nhau trong ngôi thánh...

 

<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>