Sidebar

Thứ Tư
17.04.2024

Bang Sabah của Malaysia công bố ngày 24/12 là ngày lễ nghỉ

Chính quyền bang Sabah của Malaysia đã thiết lập ngày 24/12 là ngày lễ nghỉ chung để cho những người cử hành lễ Giáng sinh có thể trở về nhà của họ trước lễ.

Hôm 11/12, ông Mohd Shafie Apdal, Thủ tướng bang Sabah, thông báo rằng quyết định được đưa ra trong cuộc họp nội các. Trong buổi mừng Giáng sinh ở Kota Kinabalu, ông tuyên bố: “Tôi hy vọng rằng ngày nghỉ thêm này có thể mang lại lợi ích cho những người mừng lễ này.”

Ông cũng khẳng định rằng buổi lễ này là dấu chỉ của sự liên đới và hòa hợp giữa các nhóm sắc tộc và tôn giáo tại bang Sabah. Ông nói: “Sự hòa hợp là chìa khóa cho sự phát triển và tiến bộ của đất nước chúng ta. Do đó, chúng ta phải duy trì sự hiệp nhất cho Sabah yêu dấu của chúng ta. Theo tôi, chủ đề tối nay, ‘Sự tinh tuyền trong sự hài hòa là rất phù hợp. Sự liên đới được tạo ra thông qua sự hòa hợp và sự hòa hợp là nguồn sức mạnh trong những thời điểm tốt lành hoặc trong những thời điểm khó khăn.”

Sarah và Sarawak là hai Miền liên bang có phần lớn dân theo Kitô giáo. Theo điều tra dân số năm 2010, các bang này chiếm 9,2% trong số gần 32 triệu người Malaysia. Kitô hữu chiếm khoảng 2,61 triệu và 2/3 trong số đó sống ở khu vực Borneo của Malaysia, nơi có 33% là Kitô hữu. Ở Sarawak, Kitô giáo chiếm đa số, với 42,6%; ở bang Sabah, số tín hữu Kitô giáo đông thứ hai, với 26,6%, sau Hồi giáo (65,4%). (Asia News 12/12/2019)

Hồng Thủy - Vatican

318    14-12-2019