Báo cáo trước cuộc họp
Bảo vệ Trẻ Vị Thành niên ở Roma UISG / USG

‘Sự lạm dụng trẻ em là sai trái ở bất kỳ đâu và bất kỳ thời gian nào: điều này không cần bàn cãi.’

 

Ngày 19 tháng Hai, 2019, Bề trên cao cấp của các Dòng và Tu hội (USIG/USG) đã công bố một báo cáo trước cuộc Họp Thượng đỉnh Vatican về việc Bảo vệ Trẻ Vị thành niên, với thông điệp: “Sự lạm dụng trẻ em là sai trái ở bất kỳ đâu và bất kỳ thời gian nào: điều này không cần bàn cãi.”

Báo cáo cam kết sự ủng hộ của các Bề trên đối với sáng kiến Đức Thánh Cha Phanxico kêu gọi cuộc họp và giải quyết cuộc khủng hoảng lạm dụng.

Báo cáo trình bày, “Trong công việc của mình là các tu sĩ, chúng tôi tình cờ gặp thấy nhiều tình huống trẻ em bị lạm dụng, bị chối bỏ, bị bạc đãi và không ai cần đến. Chúng tôi nhìn thấy các binh lính trẻ em; buôn bán trẻ em; lạm dụng tình dục trẻ em; lạm dụng thân xác và cảm xúc của trẻ em. Các em kêu khóc lên với chúng tôi. Là người lớn, là người Ki-tô hữu và là các tu sĩ chúng tôi mong muốn làm việc để đời sống của các em được thay đổi và những hoàn cảnh nuôi dưỡng các em được cải thiện …

“Chúng tôi cúi đầu xấu hổ khi nhận ra rằng sự lạm dụng đó đã xảy ra trong các Dòng tu và Tu hội của chúng tôi, và trong Giáo hội của chúng ta … Chúng ta cần một văn hóa khác trong Giáo hội và trong xã hội rộng lớn hơn của chúng ta. Chúng ta cần một nền văn hóa nơi trẻ em là những kho báu và sự bảo vệ được thúc đẩy …

“Về phần mình, chúng tôi cam kết làm hết sức để lắng nghe tốt hơn tiếng nói của những nạn nhân, khiêm nhường chân nhận rằng điều này đã không luôn diễn ra như vậy. Chúng tôi sẽ áp dụng những điều được quyết định trong cuộc họp này trên tinh thần trách nhiệm phải có đối với những người có thẩm quyền.”

Toàn văn báo cáo USIG/USG

Khi cuộc họp về việc bảo vệ trẻ vị thành niên bắt đầu, chúng tôi là những Bề trên cấp cao của các Dòng và Tu hội trên khắp thế giới, đoàn kết ủng hộ sáng kiến này của Đức Giáo hoàng Phanxico.

Trong công việc của mình là các tu sĩ, chúng tôi tình cờ gặp thấy nhiều tình huống trẻ em bị lạm dụng, bị chối bỏ, bị bạc đãi và không ai cần đến. Chúng tôi nhìn thấy các binh lính trẻ em; buôn bán trẻ em; lạm dụng tình dục trẻ em; lạm dụng thân xác và cảm xúc của trẻ em. Các em kêu khóc lên với chúng tôi. Là người lớn, là người Ki-tô hữu và là các tu sĩ chúng tôi mong muốn làm việc để đời sống của các em được thay đổi và những hoàn cảnh nuôi dưỡng các em được cải thiện.

Chủ điểm chung của tất cả các vấn đề này là tình trạng dễ bị xúc phạm. Trẻ em là những người dễ bị xúc phạm nhất trong các xã hội chúng ta. Những trẻ em nghèo, bị khuyết tật hoặc cơ cực, hoặc những em sống bên lề xã hội, những em thuộc về các tầng lớp hoặc đẳng cấp xã hội thấp rơi vào tình trạng dễ bị xúc phạm nhất. Các em bị xem như không quan trọng, bị lợi dụng và bị lạm dụng.

Lạm dụng tình dục trong Giáo hội

Cuộc họp đặc biệt này tập trung vào vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em và lạm dụng quyền bính và lương tâm của những người có thẩm quyền trong Giáo hội, đặc biệt là các giám mục, linh mục và tu sĩ. Đó là một câu chuyện đã kéo dài nhiều thập kỷ, một câu chuyện kể về nỗi đau khôn cùng của những người phải chịu đựng sự lạm dụng đó.

Chúng tôi cúi đầu xấu hổ khi nhận ra rằng sự lạm dụng đó đã xảy ra trong các Dòng tu và Tu hội của chúng tôi, và trong Giáo hội của chúng ta. Chúng tôi biết được rằng những người lạm dụng cố tình che giấu những hành động của họ và khéo léo lừa gạt. Về mặt định nghĩa, rất khó để phát hiện ra sự lạm dụng này. Sự xấu hổ của chúng tôi tăng lên khi thấy chúng tôi thiếu nhận thức về những gì đã xảy ra. Chúng tôi thừa nhận rằng khi chúng tôi xem xét các Tỉnh dòng và các Miền trong các Dòng và Tu hội của chúng tôi trên khắp thế giới, thì sự phản hồi của những người có thẩm quyền đã không đúng như những gì đáng lẽ phải có. Họ không nhìn thấy các dấu hiệu cảnh báo hoặc không nghiêm túc thực hiện.

Những hy vọng của chúng tôi cho cuộc họp này

Hy vọng của chúng tôi cho cuộc họp này là Chúa Thánh Thần sẽ hoạt động mạnh mẽ trong suốt ba ngày diễn ra cuộc họp. Cuộc họp ba ngày là một thời gian ngắn. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng cùng với những luồng gió thay đổi thổi qua Giáo hội và với thiện chí từ mọi phía, các tiến trình và cơ cấu trách nhiệm quan trọng sẽ được khởi động và những tiến trình đã có sẵn sẽ được hỗ trợ. Những bước tiến mới có thể được vạch ra và các quyết định được đưa ra để việc thực hiện có thể diễn ra nhanh chóng và phổ biến rộng rãi với sự tôn trọng phù hợp đối với các nền văn hóa khác nhau. Sự lạm dụng trẻ em là sai trái ở bất kỳ đâu và bất kỳ thời gian nào: điều này không cần bàn cãi.

Đức Thánh Cha

Vai trò lãnh đạo của Đức Thánh Cha là chìa khóa. Ngài đã chỉ ra con đường trong nhiều phạm vi này; ngài đã chân nhận nỗi đau và cảm giác tội lỗi; ngài đã gặp gỡ những nạn nhân; ngài đã thừa nhận sai lầm của chính mình và sự cần thiết phải học hỏi từ những nạn nhân này. Chúng tôi cùng hiệp nhất với ngài trong sứ mạng khiêm tốn thừa nhận và thú nhận những sai trái đã xảy ra; để tiếp cận với những nạn nhân; để học hỏi từ họ cách đồng hành với những người đã bị lạm dụng và cách họ muốn chúng tôi lắng nghe câu chuyện của họ.

Về phần mình, chúng tôi cam kết làm hết sức để lắng nghe tốt hơn tiếng nói của những nạn nhân, khiêm nhường chân nhận rằng điều này đã không luôn diễn ra như vậy. Chúng tôi sẽ áp dụng những điều được quyết định trong cuộc họp này trên tinh thần trách nhiệm phải có đối với những người có thẩm quyền.

Văn hóa bảo vệ

Chúng ta cần một văn hóa khác trong Giáo hội và trong xã hội rộng lớn hơn của chúng ta. Chúng ta cần một nền văn hóa nơi trẻ em là những kho báu và nơi sự bảo vệ an toàn được đề cao.

– Giáo dục và Chăm sóc Sức khỏe: Thông qua các trường học và bệnh viện mà nhiều dòng và tu hội chúng ta đang điều hành, chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt. Các tổ chức này hiện đã nâng cao nhận thức về vấn đề lạm dụng và đã đưa ra các dự thảo tốt hơn và các tiêu chuẩn bảo vệ cao. Trẻ em ở những nơi này được an toàn hơn bao giờ hết. Dù không phải là trong mọi trường hợp, nhưng đôi khi những cách thực hành của chúng tôi có thể là một mô hình cho những nơi khác.

– Đào tạo: chúng tôi sẽ tích hợp việc bảo vệ trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị xúc phạm vào các chương trình đào tạo của chúng tôi, bảo đảm rằng ở mọi giai đoạn, sự hướng dẫn và giáo dục phù hợp được xây dựng cho cả người đào tạo và người được đào tạo. Phải thách đố các giả định văn hóa. Như đã đề cập trước đây, phải hiểu rõ ràng rằng trong bất kỳ nền văn hóa và nền tảng nào, sự lạm dụng trẻ em không bao giờ được phép hoặc được tha thứ.

– Linh đạo: Chúng tôi sẽ yêu cầu các Trung tâm Linh đạo của chúng tôi phát triển sự tiếp cận đặc biệt đến với bất kỳ nạn nhân nào muốn tìm sự giúp đỡ trong cuộc đấu tranh của họ với đức tin và ý nghĩa. Tìm kiếm Chúa Giêsu theo con đường cá nhân là điều có thể chữa lành tất cả chúng ta. Nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng những người bị linh mục hoặc tu sĩ lạm dụng có thể muốn xa cách Giáo hội và những người đại diện cho Giáo hội. Chúng tôi biết rằng có một số nạn nhân muốn thực hiện hành trình chữa lành này và chúng tôi sẽ cố gắng khiêm nhường để đồng hành với họ. Một linh đạo nhấn mạnh đến sự phát triển và chữa lành cá nhân là một món quà và ân sủng đặc biệt dành cho nhiều nạn nhân. Những cách nói truyền thống về tội lỗi cần đặc biệt chú ý. Những người đã bị lạm dụng thường mang một cảm giác lỗi lầm, xấu hổ và thậm chí là tội lỗi. Tuy nhiên, trong thực tế họ là những người đã bị phạm tội chống lại.

Những bước này và các bước khác là những con đường mà công việc của chúng tôi là các tu sĩ có thể trợ giúp cho những nỗ lực của Giáo hội.

Hoán cải

Đức Thánh Cha Phanxico đã công kích một cách rất đúng vào văn hóa giáo sĩ trị đã cản trở cuộc chiến của chúng tôi chống lại nạn lạm dụng và nó thực sự là một trong những nguyên nhân sâu xa. Ngoài ra, ý thức mạnh mẽ về một gia đình trong các Dòng và Tu hội của chúng tôi – một điều thường rất tích cực –  có thể khiến việc lên án và vạch trần sự lạm dụng trở nên khó khăn hơn. Nó đưa đến hậu quả là lòng trung thành được đặt sai chỗ, sai lầm trong cách đánh giá, chậm chạp trong hành động, chối bỏ và đôi khi là bao che. Chúng tôi cần sự hoán cải và chúng tôi muốn thay đổi. Chúng tôi muốn hành động với lòng khiêm nhường. Chúng tôi muốn nhìn thấy những điểm mù của mình. Chúng tôi muốn đặt tên cho bất kỳ sự lạm dụng quyền bính nào. Chúng tôi cam kết tham gia vào hành trình cùng với những người chúng tôi phục vụ, tiến bước với sự minh bạch và tin tưởng, trung thực và chân thành thống hối.

Những nguồn lực

Nguồn lực luôn là một vấn đề. Nhìn lướt qua những xã hội đã áp dụng các biện pháp bảo vệ trẻ em cho thấy rằng ngay cả các dịch vụ y tế của chính phủ cũng phải vật lộn với việc cung cấp đầy đủ các nguồn lực. Chúng tôi cần cộng tác với nhau trong lĩnh vực này để những nguồn lực được sử dụng một cách triệt để và có hiệu quả. UISG và USG sẽ làm việc để bảo đảm cho sự hợp tác của các Dòng tu để chúng tôi tiếp cận được với những nạn nhân trên hành trình chữa lành của họ theo cách hiệu quả nhất. Sự đào tạo và đào tạo liên tục có thể là những lĩnh vực tốt nhất mà chúng tôi có thể cùng chung tay làm việc. Việc sàng lọc các ứng cử viên tham gia đời sống tu trì cũng là điều chúng tôi có thể hợp tác, tìm ra những cách thực hiện tốt nhất. Việc sàng lọc này là bắt buộc và phải có chất lượng cao nhất.

Một lời kêu gọi khẩn thiết sự tham gia của các bậc cha mẹ và của nữ giới

Chúng tôi xin được sự giúp đỡ của giới cha mẹ trong cuộc chiến chống lạm dụng. Họ có bản năng tự nhiên bảo vệ con cái và là điều không thể thiếu. Lời khuyên của họ, sự hỗ trợ của họ, sự tinh thông của họ và thách đố của họ đối với chúng tôi sẽ luôn được đón nhận một cách đặc biệt. Đặc biệt, chúng tôi nhấn mạnh vai trò của các bà mẹ. Thật công bằng khi nói rằng nếu phụ nữ đã được yêu cầu tư vấn và hỗ trợ trong việc đánh giá các trường hợp, thì hành động dứt khoát hơn, nhanh và hiệu quả hơn đã được thực hiện. Những cách xử lý của chúng tôi về các cáo buộc đã khác đi, và các nạn nhân và gia đình của họ đã bớt được nhiều đau khổ.

Một thông điệp cho các nạn nhân

Cuối cùng, nhưng là điều quan trọng nhất, chúng tôi muốn gửi một thông điệp trực tiếp đến các nạn nhân và gia đình của họ. Chúng tôi thừa nhận rằng đã có một nỗ lực không thỏa đáng trong việc giải quyết vấn đề này và thật xấu hổ vì sự thiếu khả năng thấu hiểu được nỗi đau của các bạn. Chúng tôi xin được gửi đến lời xin lỗi chân thành nhất và nỗi buồn phiền của chúng tôi. Chúng tôi xin các bạn tin tưởng vào thiện chí và sự chân thành của chúng tôi. Chúng tôi xin các bạn hợp tác với chúng tôi để đưa ra các cơ cấu mới để bảo đảm giảm thiểu được các nguy cơ.

Cuộc họp này sẽ tập trung vào việc Bảo vệ Trẻ Vị thành niên. Tuy nhiên, sự chú ý của giới truyền thông gần đây cũng tập trung vào việc lạm dụng và bóc lột các nữ tu, các chủng sinh và các ứng sinh trong các nhà tập. Đây là một vấn đề nghiêm trọng và kinh hoàng. Chúng tôi cam kết sẽ làm tất cả mọi việc trong khả năng của mình để tìm ra một sự trả lời hiệu quả. Chúng tôi muốn bảo đảm rằng những người quảng đại xin gia nhập các dòng tu hoặc những người được đào tạo trong các chủng viện được sống trong những nơi an toàn, trong đó ơn gọi của họ được nuôi dưỡng và lòng khao khát yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân được trợ giúp để phát triển tới bước trưởng thành.

Khi cuộc họp về việc bảo vệ bắt đầu, chúng tôi xin sự tha thứ của tất cả mọi người cho những thất bại của chúng tôi, và lặp lại rằng chúng tôi cùng đứng bên cạnh Đức Thánh Cha. Chúng tôi cam kết mọi nỗ lực cùng làm việc với ngài để Giáo hội có thể tiến bước trên con đường minh bạch, đáng tin cậy và thống nhất, một con đường thực sự chữa lành, thực sự đổi mới, với đôi mắt mới để nhìn thấy và đôi tai mới để nghe thấy.

[Nguồn: zenit]

Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN