Sidebar

Thứ Ba
16.07.2024

Bảo vệ mái nhà ngoạn mục cho Nhà thờ Đức Bà Paris

Bảo vệ mái nhà ngoạn mục cho Nhà thờ Đức Bà Paris

 Vào ngày 15 tháng 4, cả thế giới dõi theo trong cơn sốc khi Nhà thờ Đức Bà bốc cháy. Ngọn lửa đã thiêu hủy ngọn tháp và mái nhà của Nhà thờ. Phải mất khoảng 12 giờ ngọn lửa mới được dập tắt.

 Trong thời gian đó, người Paris đổ xô ra ngoài Nhà thờ cầu nguyện và canh giác cầu nguyện cho những người liên quan đến việc giúp giải cứu nó.

 Để đối phó với sự mất mát này, mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã bắt đầu gửi tiền quyên góp để giúp phục hồi Nhà thờ Đức Bà.

 Khi chính quyền Pháp bắt đầu khôi phục và khôi phục những gì đã mất, họ đã đặt lớp bảo vệ mái tạm lên ngôi Nhà thờ lớn này.

 Sẽ mất nhiều năm để Nhà thờ Đức Bà được phục hồi và một số chuyên gia thậm chí nói phải mất hàng thập kỷ. Nguyễn Minh Sơn

357    02-05-2019