Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

Bảy ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn đời sống chúng ta

Bảy ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn đời sống chúng ta

Khi rửa tội và khi thêm sức, chúng ta nhận bảy ơn Chúa Thánh Thần để cho chúng ta được phong phú.

Chúng ta có thể xem các ơn này là những trực giác cao lớn hướng dẫn chúng ta trong đời sống hàng ngày. Chúng ta nhận bảy ơn này lúc rửa tội và thêm sức để đời sống chúng ta được phong phú. Chúng ta là những người được Chúa chúc lành. Vì thế có một sự liên hệ song song giữa bảy ơn Chúa Thánh Thần và bảy mối phúc thật. Quả thật, bảy mối phúc thật là thái độ chúng ta khi đứng trước các ơn của Chúa Thánh Thần.

Ơn khôn ngoan

Đó là ơn quan trọng nhất trong tất cả các ơn. Ơn này củng cố tình yêu của chúng ta, vì đó là ơn giúp chúng ta nhận biết căn tính của mình trong Chúa. Tình yêu đòi hỏi ơn khôn ngoan và cùng lúc, ơn khôn ngoan gợi lên, củng cố và làm vĩnh cửu hóa tình yêu của chúng ta. Nhờ ơn này, chúng ta thấy mình được chúc lành: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa (Mt 5, 1-12). Những người đối diện với bình an trong chính mình, qua hành vi của họ, họ sẽ làm tiêu tan các xung đột nơi người khác, trong gia đình cũng như nơi làm việc.

Với những ai dựa trên ơn khôn ngoan, các lời sau đây là của họ: “Phúc ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ!” (Mt 5, 1-12). Quả thật, vì lòng trung tín với Chúa và với các điều răn của Ngài, đôi khi chúng ta bị đối xử thù nghịch hoặc bị sách nhiễu đủ chuyện.

Ơn thông minh

Ơn thông minh nâng đỡ chúng ta trong đức tin. Đó là thông hiểu những gì Chúa ra lệnh và cấm trong các điều răn của Ngài. Chẳng hạn, ơn thông minh giúp chúng ta hiểu vì sao Chúa Giêsu bị khổ nạn và vì sao Ngài sống lại. “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5, 8). Vì tâm hồn trong sạch là một tình yêu đích thực. Chúng ta càng thông hiểu trong đức tin, chúng ta càng chiêm ngắm Ngài. Chúa càng quan trọng nhất thì chúng ta càng cố gắng không bỏ lễ ngày chúa nhật.

Ơn biết lo liệu

Đây là ơn cho chúng ta khả năng sửa sai sự nghèo khó về mặt thiêng liêng cũng như vật chất. “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương!” (Mt 5, 1-12). Chúng ta được mời gọi để thực thi lòng thương xót, chúng ta phục vụ người khác với các “việc làm thương xót” : nuôi kẻ đói ăn, săn sóc kẻ bệnh tật, giúp đỡ người nghèo, đưa những tâm hồn bị lạc hướng về đường ngay nẻo chánh.

Ơn sức mạnh

“Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng”. Nhò ơn sức mạnh, chúng ta kiên trì thực hiện các việc Chúa giao phó. Chúng ta không buông bỏ dù bị mệt, dù gặp trở ngại trên đường đi.

Ơn hiểu biết

Ơn hiểu biết giúp chúng ta nhận ra đường lối của Chúa. Chúng ta có thể nhận ra đường nào đưa chúng ta đến sự cứu rỗi đời đời, hoặc đường nào đưa chúng ta đến sự sa ngã (như một vài nghiện ngập). “Phúc thay ai sầu khổ vì họ sẽ được Chúa ủi an” (Mt 5, 1-12). Những người ăn năn tội của mình.

Ơn đạo đức

Ơn giúp chúng ta kiên trì trong lời cầu nguyện và trong việc chu toàn các hành động của chúng ta (học hành, làm việc) trong đường lối của Chúa. “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp” (Mt 5,1-12). Những người chu toàn các bổn phận Chúa giao phó.

Ơn kính sợ Thiên Chúa

Ơn này giúp chúng ta bám rễ trong sự khiêm tốn. Chúng ta tất cả đều nhỏ bé trước mặt Chúa. Chúa càng trở nên quan trọng thì chúng ta càng trở nên thứ yếu. Chúng ta luôn cố gắng đặt Thiên Chúa lên trên tất cả mọi sự. “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khổ…” (Mt 5, 1-12). Những người mà qua suy nghĩ, qua mong ước của họ, họ không mong gì hơn là được thực hiện ý Chúa. Những người luôn làm việc cho một “ngày thánh thiện”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

3732    11-11-2017