Sidebar

Thứ Sáu
19.07.2024

Bế giảng Khóa Giáo lý nâng cao liên Hạt Bến Tre

BẾ GIẢNG LỚP GIÁO LÝ NÂNG CAO LIÊN HẠT  BẾN TRE – BÌNH ĐẠI

NIÊN KHÓA 2016 - 2017

 

          Khóa Giáo lý liên Hạt Bến Tre và Bình Đại khóa III vừa kết thúc với Thánh lễ Tạ ơn Chúa.

Khóa học Giáo lý nâng cao của 2 Hạt Bến Tre và Bình Đại được tổ chức tại Nhà thờ Bến Tre, chủ yếu dành cho các Quới chức trong các Họ đạo của 2 hạt tham dự. Nhưng quý Cha sở trong 2 Hạt cũng kêu gọi và động viên những ai muốn nâng cao trình độ Giáo lý của mình đều có thể tham dự. Kết quả, có 52 học viên đăng ký tham dự khóa học lần này. Nhưng vì hoàn cảnh và lý do riêng, có 9 học viên phải bỏ cuộc. Khóa học kéo dài trong 2 năm, mỗi tháng học một ngày (6 tiết) vào thứ Tư sau thứ Tư đầu tháng. Các Học viên được học 8 môn học căn bản: Tín Lý, Luân Lý, Kinh Thánh, Lectio Divina, Phụng vụ - Bí Tích, Nhân Bản Kitô Giáo, Lịch sử Cứu độ và Lịch sử Giáo Hội Việt Nam.

Ban Giáo lý liên Hạt Bến Tre – Bình Đại rất vui mừng với kết quả đã đạt được của khóa học Giáo lý nâng cao lần này. Vì thế, trong bầu khí hân hoan và tri ân Thiên Chúa, được sự chấp thuận của Quý Cha Quản Hạt, sự đồng thuận của quý cha giáo tham gia giảng dạy, Ban Giáo lý liên hạt đã tổ chức Thánh lễ Tạ Ơn và phát Bằng Giáo lý cho 43 học viên.

Sau Thánh lễ, các Học viên cùng quý Cha Quản Hạt và quý Cha giáo đã dùng với nhau một bữa tiệc mừng và chia tay. Mọi người đều rất phấn khởi và hết lòng tạ ơn Thiên Chúa.

Lm. PX. Lê Văn Liêm

 

(Trưởng Ban Giáo lý Hạt Bình Đại)hinh-giao-ly-1

hinh-giao-ly-2

hinh-giao-ly-3
hinh-giao-ly-4
hinh-giao-ly-5

1247    14-12-2017