Sidebar

Thứ Năm
30.05.2024

Bí tích Thánh Thể có thể giúp ngăn chúng ta khỏi phạm tội trong tương lai hay không?

communion
 godongphoto | Shutterstock


Thánh
Tôma Aquinô giải thích rằng việc lãnh nhận Bí tích Thánh Thể có thể củng cố về phần thiêng liêng cho chúng ta, miễn là chúng ta mở lòng đón nhận ơn Chúa.

Có nhiều lợi ích thiêng liêng từ việc thường xuyên lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, và một trong những lợi ích đó là làm cho linh hồn chúng ta được vững mạnh, để chúng ta có thể dễ dàng chống lại sự cám dỗ của tội lỗi trong tương lai.

Thánh Tôma Aquinô giải thích hiệu năng này của Bí tích Thánh Thể trong Summa Theologiae (Tổng luận Thần học) của mình bằng cách trước hết trình bày về ý kiến phản biện.

Dường như con người không được bí tích này gìn giữ khỏi những tội lỗi trong tương lai. Vì có nhiều người lãnh nhận bí tích này một cách xứng đáng, nhưng sau đó lại phạm tội. Vậy thì điều đó sẽ không xảy ra nếu bí tích này đã có thể gìn giữ họ khỏi những tội lỗi trong tương lai. Do đó, đây không phải là một hiệu năng của bí tích này trong việc bảo vệ khỏi những tội lỗi trong tương lai.

Đây là một lập luận rất hợp lý, vì chính chúng ta cảm thấy điều này bất cứ khi nào chúng ta rước lễ và sau đó tiếp tục đời sống tội lỗi của mình.

Tuy nhiên, Thánh Tôma Aquinô còn giải thích lý do tại sao thực tại này không nên làm chúng ta sao nhãng khỏi thực tại ân sủng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta.

Bí tích này bảo vệ con người khỏi tội lỗi … Vì, trước hết, bằng cách kết hợp con người với Chúa Kitô nhờ ân sủng, bí tích này củng cố đời sống thiêng liêng của họ, như của ăn thiêng liêng và phương dược thiêng liêng, theo Thánh vịnh 103:5: “Thứ lương thực này củng cố [Vulgate: có thể củng cố] tâm hồn con người.” Thánh Augustinô cũng nói như vậy (Tract. xxvi in Joan.): “Hãy tiến tới mà không sợ hãi; đó là lương thực, chứ không phải thuốc độc.” Thứ hai, vì bí tích này còn là dấu chỉ về Cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô mà qua đó ma quỷ đã bị khuất phục, nên bí tích này đẩy lùi mọi cuộc tấn công của ma quỷ. Do đó, Thánh Gioan Kim Khẩu nói (Hom. xlvi in Joan.): “Giống như sư tử thở ra hơi lửa, do đó khi chúng ta rời khỏi bàn tiệc đó, ma quỷ sẽ phải kinh hãi.”

Đồng thời, điểm mấu chốt để ngăn ngừa tội lỗi trong tương lai phụ thuộc vào sự mở lòng của con người đối với ơn Chúa.

Hiệu quả của bí tích này nhận được tùy theo tình trạng của con người: đó là trường hợp mọi nguyên nhân tích cực cùng với hệ quả của nó được đón nhận trong vật chất tùy theo điều kiện của vật chất. Nhưng đó còn là tình trạng của con người trên trái đất mà ý chí tự do của con người lại có thể hướng tới điều thiện hoặc điều ác. Do đó, mặc dù bí tích này tự nó có sức mạnh bảo vệ khỏi tội lỗi, nhưng nó không loại bỏ khả năng phạm tội của con người.

Nếu chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh Thể trong tình trạng tội lỗi, không được ân sủng của Thiên Chúa, thì rất có thể chúng ta sẽ tiếp tục phạm tội trong tương lai gần.

Tuy nhiên, nếu chúng ta mở lòng và đón nhận ơn Chúa bằng cả tấm lòng, thì Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta trong lúc hoạn nạn, bảo vệ chúng ta khỏi những cám dỗ trong tương lai.

 

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (28/01/2023)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

723    29-01-2023