Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

Biết mình sắp chết, chủng sinh Michal Los xin được phong chức

 

 
Đứng trước cái chết, ước nguyện của chủng sinh Michal Los đã được toại nguyện ngày thứ sáu 24 tháng 5. Bị ung thư ở giai đoạn cuối, chủng sinh Michal Los người Ba Lan được Đức Giám mục Marek Solarczyk, giám mục phụ tá giáo phận Krakow phong chức.

 MichaelLos_2.jpg

 

Đứng trước cái chết, ước nguyện của chủng sinh Michal Los đã được toại nguyện ngày thứ sáu 24 tháng 5. Bị ung thư ở giai đoạn cuối, chủng sinh Michal Los người Ba Lan được Đức Giám mục Marek Solarczyk, giám mục phụ tá giáo phận Krakow phong chức.

 

Chủng sinh Michal Los, 31 tuổi thuộc Dòng Hèn mọn Chúa Quan Phòng, một dòng chuyên lo cho người nghèo, nhất là những người khuyết tật, huấn nghệ cho họ trong giáo xứ hay trong sứ mạng, chủng sinh Michal mong nhận được bí tích chịu chức và ít nhất được dâng thánh lễ một lần trong đời trước khi chết.

 

Nhờ đặc ân của Đức Phanxicô, chủng sinh Michal đã nhận chức phó tế và sau đó được chịu chức linh mục. Sau khi chịu chức, tân linh mục trẻ đã cám ơn thân nhân có mặt trong buổi lễ truyền chức của mình.

 

Ngày chúa nhật tiếp đó, tân linh mục đã dâng thánh lễ đầu tiên của mình trên giường bệnh.

 

Hình ảnh thánh lễ truyền chức cảm động của chủng sinh Michal Los.

 

MichaelLos_5.jpg

MichaelLos_7.jpg

MichaelLos_9.jpg

MichaelLos_10.jpg

MichaelLos_4.jpg

MichaelLos_3.jpg


MichaelLos_8.jpg

MichaelLos_6.jpg

MichaelLos_11.jpg

 MichaelLos_1.jpg

MichaelLos_13.jpg

MichaelLos_14.jpg

MichaelLos_12.jpg

MichaelLos_15.jpg

MichaelLos_16.jpg

MichaelLos_17.jpg


 

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

909    29-05-2019