Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

Bình an giữa cơn thử thách

8741875060cbc9e5c9deb


Tất cả những ai muốn noi gương Chúa Cứu Thế thực sự; phải khiêm tốn vác Thánh Giá của đau khổ bề trong cũng như bề ngoài, đau khổ bất công hay đau khổ đáng phải chịu. Và khi mang nặng như thế rồi, họ vui sướng hân hoan theo gót chân Chúa. Chỉ duy có phương thế đó, một ngày kia họ mới có thể đi tới chỗ Chúa Ki-tô đã đến trước chúng ta…

Chắc chắn không hiếm những người muốn làm chứng nhân cho Chúa trong bình an, nghĩa là miễn sao cho tất cả đều được phù hợp với sở ước của họ. Họ tình nguyện muốn nên Thánh nhưng không muốn vất vả, nhọc mệt, không bị làm rộn, không gặp khó khăn, không phải trả giá đắt. Họ có tham vọng biết Thiên Chúa, được cảm mến Ngài, nhưng họ không muốn phải đắng cay. Vì thế khi phải chiến đấu, khi gặp cay đắng, thất vọng, khi bị u ám tối tăm, khi gặp cám dỗ nặng nề ám ảnh, khi họ cảm thấy bị bỏ rơi bề trong cũng như bề ngoài, thì những điều đốc lòng cao dẹp tan biến mất. Như thế không phải là những chứng nhân thật sự, những chứng nhân đúng nghĩa của Đấng cứu độ.

Không gì quen thuộc cho tất cả mọi người bằng tìm kiếm sự bình an, nghĩa là muốn vui hưởng an bình trong mọi nơi mọi chốn, mọi hành động: Song le, chính vì tìm kiếm bình an theo cách đó mà ta phải chết đi hoàn toàn. Phải luôn cố gắng cho có được bình an ngay chính giữa cơn đau khổ. Chính tự nơi đó mới có bình an thật sự, bền bỉ và vững chắc. Và thật ra, những gì chúng ta tìm kiếm và yêu chuộng ngoài đau khổ thì đó chỉ là giả tạo. Nếu trái lại, chúng ta cố gắng hết sức để duy trì niềm vui giữa lúc buồn phiền, duy trì bình an giữa những xáo trộn, đơn giản giữa những phức tạp, thì chúng ta sẽ là những chứng nhân thật sự của Thiên Chúa và của Đức Giê-su Ki-tô. Đó chính là điều Chúa Ki-tô trước khi chết và sau khi sống lại đã chúc bình an cho các môn đệ của Ngài.

Nhưng thật ra khi còn ở đời này, không bao giờ các tông đồ có được bình an bên ngoài: điều có thể nói được là bình an chính yếu, là bình an thật sự giữa mọi xáo trộn, hạnh phúc trong đau khổ, sự sống trong cái chết. Và các Ngài hân hoan sung sướng khi bị ghét bỏ, khi bị lên án, khi người ta điệu đi xử tử. Đó mới là những chứng nhân thật sự của Thiên Chúa.


Tác giả: Jean Tauler, O.P. - 
Trích sách: “Ai là anh em tôi?”
Chuyển ngữ: Nữ Đan Viện Biển Đức - Nguồn: Dòng Tên Việt Nam (26/6/2022)

402    29-06-2022