Sidebar

Thứ Năm
30.05.2024

Bình Đại: Vòi rồng làm thiệt hại cơ sở vật chất nhà thờ Thạnh Phước và thiệt hại nhà cửa của người dân

Chiều ngày 22/8/2021, trên địa bàn Thị trấn Bình Đại, Xã Thạnh Phước, Xã Đại Hoà Lộc, Tỉnh Bến Tre đã xảy ra trận lốc xoáy (vòi rồng) làm sập 15 căn nhà, tốc mái 70 căn nhà dân.
Nhà thờ Thạnh Phước vừa khánh thành cách đây vài năm cũng bị tốc mái, sập nhà để xe.
Trận lốc xoáy cũng làm một số người bị thương. Caritas Giáo phận đã nhanh chóng gửi cho Cha sở Bình Đại một số tiền trong quỹ dự phòng để hỗ trợ khẩn cấp lương thực cho bà con bị ảnh hưởng lốc xoáy.
z27044201591190b1f8a587afe0aee7e18dca5fc44697b1
z27044205620636976c2a37b3f58843e20ad54e8b87acf-1
z270442015429642a6811a937c78bc0ea73c65364f6ecc
z27044201599927a7e88f790a68d49d3db2eb996c76c61
z2704420162130ce9313fe5d6450f183833ff61158495e
z2704420167550079c34f002fc9981622000caa9e66612
z27044204639835980c2cac75d4a211706cc6bbf4c3813
z2704420466327867a3a77d4116a700b5371e55d0586e6
z2704420468341780b04ef408bff484d6e2a6656aefcfd
z2704420468635b6e94a776fa6a2f2c4e932bd94ca742d
z2704420475106c8ed4d5b73d0f7bc856ea2281d2222b8
z2704420480783b74d447f13b8648c4fbb884de263ed7c
Caritas Vĩnh Long

762    23-08-2021