Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

Bình luận của Giám Đốc Biên Tập Bộ Truyền Thông về diễn văn của ĐTC với các GM Trung Mỹ

Qua diễn văn dài 11 trang với các GM 7 nước Trung Mỹ trưa ngày 24-1-2019 tại Panama, ĐTC phác họa khuôn mẫu mục vụ của các GM trong tình trạng Giáo Hội ngày nay.

Sau đây là vài nhận định của Ông Andrea Tornielli, Giám đốc biên tập của Bộ Truyền thông, trong đoàn tùy tùng của ĐTC tại Panama, về bài diễn văn rất quan trọng của ĐTC trưa ngày 24-1 vừa qua trước các GM 7 nước Trung Mỹ:

 

 ”Sentire cum Ecclesia”, Đồng cảm với Giáo Hội, khẩu hiệu GM của thánh Oscar Arnulfo Roero, TGM giáo phận San Salvador, bị đội quân tử thần sát hại trong khi cử hành thánh lễ, thực là một ý tưởng chủ yếu hướng dẫn diễn văn của ĐTC Với các GM Trung Mỹ tại nhà thờ thánh Phanxicô Xavie ở Panama trong ngày đầ tiên của Ngày Quốc Tế giới trẻ 2019.

 

 Một lần nữa, ĐGH phác họa một khuôn khổ mục vụ hữu ích để hiểu tình trạng hiện nay của Giáo Hội.

 

 Trước tiên ĐTC Phanxicô nhấn mạnh rằng ”Đồng cảm với Giáo Hội” có nghĩa là cảm nghiệm hồng ân nhưng không, ”không thuộc về bạn” và hồng ân ấy ”giải tỏa mọi mọi sự viện cứ và cám dỗ tưởng mình là chủ của mình và là những người duy nhất giải thích mình”.

 

 Trong một thời đại tràn ngập những sứ điệp được gói trong những khẩu hiệu hoặc những lời cáo buộc và những thành kiến được phổ biến trên mạng, khi nhớ lại, theo lời ĐGH, rằng ”chúng ta không phát minh Giáo Hội, Giáo Hội không sinh ra với chúng ta và sẽ tồn tại sau chúng ta”, chúng ta được giúp đỡ để bước xuống khỏi cái bệ tự mãn, miệt mài hoạt động và những tiêu chuẩn làm việc như công chức, như doanh nhân và quản trị viên. Giáo Hội, giống như mặt trăng, không kín múc ánh sáng từ mình, nhưng đón nhận ánh sáng ấy từ mặt trời đích thực là Chúa Kitô, như thánh Ambrosio thành Milano (340-397) đã nói.

 

 Đối với Đức TGM Romero, ”Đồng cảm với Giáo Hội” có nghĩa là mang trong thâm tân mình toàn thể mầu nhiệm hạ cố của Chúa Kitô - thái độ từ bỏ chính mình - như ĐGH giải thích. Điều quan trọng là, theo gương Chúa, không sợ đến gần và động chạm đến những vết thương của dân chúng ta, những vết thương ấy cũng là vết thương của chúng ta.

 

 Vị mục tử không thể xa lạ với đau khổ của dân; thực vậy, chúng ta có thể nói tâm hồn của vị mục tử được đo lường theo khả năng đến gần bao nhiêu người bị thương tổn và bị đe dọa. Đó là lối hành động của thánh Romero và cũng là đường hướng mà ĐGH Phanxicô đề ra cho các GM ngày nay khi xin các vị hãy giúp đỡ một Giáo Hội khiêm tốn và nghèo, xa tránh nguy cơ kiêu ngạo, hách dịch và tự mãn.

 

 Xét cho cùng, đó cũng là cách thức trung thực nhất để đề cập tới cuộc gặp gỡ tới đây tại Vatican về việc bảo vệ các trẻ vị thành niên với các vị Chủ tịch các HĐGM toàn thế giới. Đây là một cuộc gặp gỡ nhắm lắng nghe các nạn nhân đã bị lạm dụng và trải qua những vết thương, từ đó chúng ta cũng phải để cho mình bị thương tổn.

 

 Trong diễn văn, ĐTC cũng muốn nhấn mạnh rằng sự hạ cố của Chúa Kitô đòi phải từ bỏ ”Tính chất tiềm thể của cuộc sống và những diễn văn để lắng nghe tiếng ồn và lời mời gọi liên lỷ của những con người đích thực dẫn chúng ta đến chỗ kiến tạo các mối liên hệ”. Vì các mạng giúp ”kiến tạo những tiếp xúc nhưng không có những cội rễ”, chúng không có khả năng mang lại cho chúng ta tâm tình là thành phần, và cũng không làm cho chúng ta cảm thấy mình là thành phần của cùng một dân tộc”


Andrea Tornielli - Panama City

 

346    25-01-2019