Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Bộ Giáo lý Đức Tin phê bình lời kêu gọi rước lễ chung giữa Tin Lành và Công giáo

Bộ Giáo lý Đức Tin phê bình lời kêu gọi rước lễ chung giữa Tin Lành và Công giáo


 
Trong lá thư đề ngày 18/9 gửi đến Đức cha Georg Bätzing, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, Bộ Giáo lý Đức Tin đã phê bình lời kêu gọi của các thần học gia Đức về việc rước lễ chung giữa các tín hữu Tin lành và Công giáo.

ruocle.jpg 

 

Vào tháng 9/2019, nhóm nghiên cứu đại kết của các thần học gia Tin Lành và Công giáo đã đưa ra tài liệu dài 57 trang có tựa đề “Cùng nhau bên bàn tiệc của Chúa”. Tài liệu cổ võ việc lãnh nhận Thánh Thể chung giữa tín hữu Công giáo và Tin Lành, dựa trên những đồng thuận đại kết trước đây về Thánh Thể và thừa tác vụ.

 

Trong thư được ký bởi Đức Hồng y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và Đức tổng giám mục Giacomo Morandi, Tổng Thư ký của Bộ, Thánh Bộ nói rằng đề xuất này không phù hợp với cách hiểu của người Công giáo về Giáo hội, Bí tích Thánh Thể và bí tích Truyền chức thánh.

 

Thư được gửi kèm theo một ghi chú tín lý dài 4 trang. Bộ Giáo lý Đức tin nói rằng “Vấn đề hiệp nhất về bí tích Thánh Thể và Giáo hội, trong đó Thánh Thể mang lại sự hiệp nhất với Giáo hội và đức tin của Giáo hội, với Đức giáo hoàng và các giám mục, [vấn đề hiệp nhất ấy] bị đánh giá thấp trong tài liệu nói trên.” “Những hiểu biết cần thiết về thần học và không thể thiếu về thần học Thánh Thể của Công đồng Vatican II, vốn được chia sẻ rộng rãi với truyền thống Chính thống, rất tiếc đã không được phản ánh đầy đủ trong bản văn.”

 

Thánh Bộ nhấn mạnh rằng vẫn còn những khác biệt quan trọng giữa các tín hữu Tin Lành và Công giáo trong việc hiểu về Thánh Thể và thừa tác vụ. “Những khác biệt giáo lý vẫn còn quan trọng đến mức việc các tín hữu Tin Lành và Công giáo tham dự chung bàn tiệc của Chúa và Thánh Thể trong thời điểm hiện tại là không được chấp nhận.” Thư của Bộ Giáo lý Đức tin xác định: “Tài liệu của nhóm nghiên cứu đại kết trên không thể được dùng như chỉ dẫn cho quyết định lương tâm của cá nhân về việc lãnh nhận Thánh Thể.” (CNA 21/09/2020)

 

Hồng Thủy

1592    25-09-2020