Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Bỏ Lễ Ngày Chúa Nhật là một “tội trọng”.

Đức Tổng Giám Mục Leo Cushley, người Tô Cách Lan đã nhắc nhở các con chiên của ngài rằng bất cứ ai mất lễ ngày Chúa Nhật phải đi xưng tội trước khi được rước lễ trở lại.

Theo Catholic News Agency (Tin Công Giáo), trong thư mục vụ của ĐTGM Leo Cushley, Tổng Giáo phận Thánh Andrews và Edinburgh nhân ngày lễ Chúa Nhật Kính Mình Máu Chúa Kitô đã khẳng định rằng “Nếu chúng ta cố tình thiếu xót trong vấn đề này, nó là một trọng tội và chúng ta phải đi xưng tôi trước khi được rước lễ trở lại.”

Giáo lý Công Giáo trích từ Bộ Giáo Luật “Các ngày Chúa Nhật và các ngày Lễ Buộc, giáo hữu buộc phải tham dự Thánh Lễ”. Nhưng giáo huấn của Giáo Hội về việc bỏ Lễ là một tội trọng đã không được luôn luôn nhấn mạnh.

Vào năm 1679, ĐGH Inconent XI đã chính thức lên án tư tưởng cho rằng bỏ lễ Ngày Chúa Nhật và các ngày Lễ Buộc không phải là tội trọng.

Tuy nhiên, như ĐTGM Cushley lưu ý, luật này không áp dụng cho những trường hợp đau bệnh hay những hoàn cảnh nghiêm trọng mà việc tham dự Thánh Lễ không thể thực hiện được.


Source: Catholic Herald Scottish archbishop affirms that missing Sunday Mass is " a grave sin".

14736    07-06-2018