Sidebar

Chúa Nhật

16.06.2024

Bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Cơ quan Thông tin Tài chính Vatican

Bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Cơ quan Thông tin Tài chính Vatican

Chiều thứ Tư 15/4/2020, Phòng Báo chí Tòa Thánh đưa tin: Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã bổ nhiệm tiến sĩ Giuseppe Schlitzer làm Giám đốc và tiến sĩ Federico Antellini Russo làm Phó Giám đốc cho Cơ quan Thông tin Tài chính (AIF).

Như vậy, ông Giusepp Schlitzer sẽ thay thế ông Tommaso Di Ruzza, người đã hoàn thành nhiệm vụ kể từ 20/01/2019. Trước ông Tommaso có hai người đã đảm nhận nhiệm vụ này, đó là ông Francesco De Pasquale (2011-2013) và René Brülhart (2013-2014).

Ông Federico Antellini Russo được bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc. Vị trí này trước đây cũng đã có hai người đảm nhận, đó là Alfredo Pallini (2011-2012) và Tommaso Di Ruzza (2014-15)

Vào năm 2010, Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI đã thành lập Cơ quan Thông tin Tài chính. Cơ quan này giám sát tài chính và tìm cách ngăn chặn, chống rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố. Vào năm 2013 Đức Thánh Cha Phanxicô đã củng cố thêm thực thể này của Vatican, qua việc cơ quan này trở thành thành viên của Tập đoàn Egmont, một mạng lưới các đơn vị tình báo tài chính ở cấp độ toàn cầu. (CNA 15/4/2020)

Ngọc Yến - Vatican
 

349    16-04-2020